Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی روشهای بهسازی تصمیم گیری برای انتخاب مدیران

نویسنده: ؛

بهار و تابستان 1382 - شماره 37 و 38 علمی-ترویجی (20 صفحه - از 181 تا 200)

کلید واژه های ماشینی : اشتغال رابطه وجود ،فعالیت خانگی مدیران رابطه ،رشته‌های تحصیلی مدیران ،اشتغال و فعالیتهای تفریحی ،مدیران و رشته‌های تحصیلی ،زمینه‌های اشتغال و فعالیت ،فعالیتهای خانگی ،تحصیلی ،مدیران با مشاغل ،برنامه‌ریزی جانشینی و پرورش ،جانشینی مدیریت ،پرورش مدیر ،برنامه‌ریزی جانشینی ،فعالیت خانگی مدیران ،فرایند انتخاب ،علایق مدیران ،سازمان رابطه وجود ،فرایند انتخاب مدیران ،رابطه وجود ،اشتغال و فعالیت ،فعالیتهای تفریحی مدیران رابطه ،انتخاب مدیران ،رشته‌های تحصیلی ،زمینه‌های مناسب اشتغال ،فعالیتهای تفریحی ،اشتغال مدیران رابطه وجود ،مدیران با زمینه‌های مناسب ،زمینه‌های مناسب اشتغال رابطه ،برنامه‌ریزی جانشینی و پرورش مدیر ،مدیران رابطه وجود

انتخاب صحیح مدیران یکی از مؤلفه‌های مهم برای دستیابی به موفقیت‌های‌ سازمانی است.روشها و امکانات متعددی برای انتخاب و گماردن آنها بر مشاغل مرتبط وجود دارد.به منظور دستیابی آسانتر به اهداف پژوهش از میان 2000 مدیر میانی و عملیاتی در یک شرکت دولتی،نمونه آماری 104 نفری انتخاب گردیده است.در راستای نظرسنجی از افراد،استفاده از شش پرسشنامه بومی شده با نامهای‌"حوزه‌ علایق‌"،"ارزشهای محیط کار"،"فعالیتهای خانگی‌"،"فعالیتهای تفریحی‌"،آموزشهای‌ طی شده غیردانشگاهی‌"،"تجربیات افراد قبل از تصدی شغل‌"مورد تأکید قرار گرفته‌ است.این پرسشنامه‌ها در اصل به زبان انگلیسی بوده که پس از ترجمه و بازبینی روایی، از آن استفاده شد. یافته‌های تحقق به شیوه توصیفی-تحلیلی تنظیم شد که حاصل آن 18 جدول توزیع‌ فراوانی است.نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که: بین رشته‌های تحصیلی مدیران و رشته‌های تحصیلی موردنیاز سازمان رابطه وجود دارد. بین علایق مدیران با زمینه‌های مناسب اشتغال رابطه وجود دارد. بین ارزشهای کاری موردنظر مدیران با زمینه‌های مناسب اشتغال،رابطه وجود دارد. بین زمینه‌های مناسب اشتغال و فعالیتهای تفریحی مدیران رابطه وجود دارد. بین زمینه‌های اشتغال و فعالیت خانگی مدیران رابطه وجود دارد. بین زمینه‌های مناسب اشتغال و تجربیات قبل از اشتغال مدیران رابطه وجود دارد. بین زمینه‌های مناسب اشتغال و آموزشهای قبل از اشتغال رابطه وجود دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.