Skip to main content
فهرست مقالات

عاشورا در ساختار معرفتی استاد مطهری و ناقد حماسه حسینی

نویسنده:

(12 صفحه - از 140 تا 151)

خلاصه ماشینی:

"«احمد کسروی» بر ضرورت پالایش دین از آموزه‌های رازآلود و عرفانی تأکید می‌کند و حزب توده در عصر رضاشاه پهلوی و محمدرضا شاه، بر لزوم دین‌زدایی به طور کلی اصرار می‌ورزد تا آن که در دهه‌های چهل و پنجاه، سه جریان فکری راززدایانه با رویکردهای متفاوت به ظهور می‌رسند: یکی راززدایی سازمان مجاهدین با رویکرد التقاطی در مواجهه با ایدئولوژی چپ مارکسیست ـ لنینیست که در کتاب راه حسین(ع) مطرح شد و دوم عاشوراشناسی مرحوم دکتر شریعتی با رویکرد انقلابی و حماسی که با عناوین شهادت و حسین(ع) وارث آدم به چاپ رسید. از این رو، بدیهی است که مرحوم مطهری با عاشوراشناسی‌های یک جانبه، چون: عاشوراشناسی کتاب شهادت یا حسین وارث آدم مرحوم شریعتی که صرفا به جنبه حماسی و انقلابی شخصیت امام حسین(ع) آن هم با مبانی معرفتی غیرجامع می‌پردازد موافق نباشد؛ چنان که با عاشوراپژوهی عقلانی و راززدایانه نیز موافق نیست. نویسنده محترم شهید جاوید که ناقد تفصیلی کتاب حماسه حسینی استاد مطهری نیز هست، در مقدمه کتاب خود به طور صریح و روشن از مبانی فکری و ساختار معرفتی خود در تحلیل عاشورا پرده برداشته و می‌نویسد: در این کتاب قیام امام حسین(ع) بر اساس جنبه بشری و در سطح زندگی اجتماعی مورد بحث واقع شده تا حرکت آن حضرت بتواند سرمشق مردم دیگر باشد. ناقد محترم به طور جدی ظاهرگرا و گریزان از باطن و رازمداری است و رازآلودی را نفی اسوه بودن امام(ع) تلقی می‌کند، ولی استاد مطهری در عین تأکید بر لزوم عرف و عقل و بعد بشری معصومین(ع) این بعد را ملازم با باطن و جنبه‌های الهی و آسمانی می‌داند و تفکیک میان آن دو را به مفهوم سکولاریزه کردن شخصیت امام(ع) و نفی کامل هویت انبیا و اولیای الهی می‌داند."

صفحه:
از 140 تا 151