Skip to main content
فهرست مقالات

طرح های در حال اجرای مراکز پژوهشی

(8 صفحه - از 183 تا 190)

خلاصه ماشینی:

"نبوت در قرآن معرفی اجمالی : این پروژه، پرسش و پاسخ‌های موجود در واحد پرسش و پاسخ‌های مرکز را بر اساس موضوع «نبوت در قرآن» تفکیک، تنظیم و تکمیل خواهد کرد تا علاوه بر موضوع بندی پرسش‌ها، مشتاقان مباحث نبوت در قرآن، بتوانند به آسانی به آن‌ها دست یابند. امام علی(ع) در قرآن معرفی اجمالی : این طرح، مجموع پرسش‌ها و پاسخ‌های موجود در واحد پرسش و پاسخ‌های مرکز را بر اساس موضوع «امام علی(ع) در قرآن» تفکیک، تنظیم و تکمیل کرده و سپس آن‌ها را به صورت موضوعی به جامعه دینی و نسل تشنه قرآن ارائه خواهد داد. زن در قرآن معرفی اجمالی : این پروژه، پرسش و پاسخ‌های موجود در واحد پاسخ و پرسش‌های مرکز را بر اساس موضوع «زن در قرآن» تفکیک، تنظیم و تکمیل خواهد کرد تا افزون بر موضوعی شدن پرسش‌ها دست رسی به آن‌ها آسان گردد."

صفحه:
از 183 تا 190