Skip to main content
فهرست مقالات

در ضرورت روش

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : روش ،تاریخ ،پژوهش ،مسأله روش‌های پژوهش در تاریخ ،علم ،اسلامی ،خطابه ،روش مورخان و متفکران پیشین ،تدریجی ،روش تحقیق ،نقد خبر ،پیشرفت ،نکته ،علم تاریخ ،تمدن اسلامی ،کار ،زمینه نقد خبر ،زمینه ،تلاش ،پیشین ،در‌باره مسأله ،نقد خبر اهمیت ،سبب ،نگاه ،تاریخ در تمدن اسلامی ،تجربه ،پیشرفت تدریجی ،روش‌های پژوهش عالمان ،کار تاریخ‌نگاری اسلامی ،علمای پیشین

خلاصه ماشینی:

"در باره مسأله روش‌های پژوهش در تاریخ چند نکته را باید یادآور شویم:نکته اول آن است که اساسا پیشرفت و تحقیق یک زمینه علمی، حرکتی تدریجی است؛ چنان که امروز بعد از بیست و چهار ـ پنج سال که از انقلاب اسلامی گذشته، در مجموعه حوزه علمیه، شاهد نوعی پیشرفت تدریجی در رشته‌های تخصصی از جمله رشته تاریخ هستیم. مشکل عمده این است که درس روش تحقیق جدی گرفته نمی‌شود، روش‌های پژوهش شناخته شده نزد علمای پیشین مورد کنکاش قرار نمی‌گیرد، نظارت دقیقی در سبک و سیاق کارهایی که نوشته و منتشر می‌شود اعمال نمی‌شود و نقادی‌های جدی هم از زاویه روش‌شناسانه روی پژوهش‌ها و تألیفاتی که به انجام می‌رسد، صورت نمی‌گیرد. این مسأله سبب شد تا ما در مجموعه حاضر، بخش عمده کار را روی بازشناسی روش‌های پژوهش در تاریخ، در میان آثار بر جای مانده از متفکران اسلامی متمرکز کنیم."

صفحه:
از 2 تا 4