Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه شیوه‌های فرزند پروری مادران کودکان دارای اختلال‌های افسردگی، اضطرابی و وسواس فکری و عملی با مادران کودکان عادی

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

پاییز و زمستان 1382 - شماره 9 و 10 (20 صفحه - از 245 تا 264)

هدف از پژوهش حاضر مقایسه شیوه های فرزندپروری مادران ک ودکان دارای اخـتلا ل هـای افـسردگی، اضـطرابی و وسواس فکری و عملی با مادران کودکان عادی بود . به این منظور با استفاده از روش نمونه گیـری چنـد مرحلـه ای، تعداد 40 کودک عادی 7 تا 11 سال دختر و پسراز مدارس 3 منطقه آموزشی شهر تهران و تعداد 90 کودک با تشخیص اختلا ل های افسردگی افسردگی اساسی و افسرده خویی اضـطرابی اخـتلال اضـطراب فراگیـر، اضـطراب جدایی هراس اجتماعی و وسواس فکری و عملی به روش نمونه هدفمند از بیمارستانهای امام حسین، روزبه، نـواب صفوی و درمانگاه شهید اسماعیلی انتخاب شدند . مـادران 130 کـودک برگزیـده عـادی و بـا لینی بـا اسـتفاده از پرسشنامه شیوه های فرزندپروری دیانا باوم ریند آزمون شدند . اطلاعات بدسـت آمـده بـا اسـتفاده از روش تحلیـل واریانس یک متغیری تحلیل شد . نتایج نشان داد که بین مادران کودکان دارای اختلا ل های افـسردگی، اضـطرابی و تفاوت وجود دارد . همچنین مادران کودکان دارای اختلا ل های افسردگی، اضطرابی و وسواس فکری و ژملی بیشتر از مادران کودکان عادی از شیوه فرزند پروری .

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.