Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نقش هنرهای نمایشی در رشد اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش‌پذیر

نویسنده: ؛ ؛

سال 1383 - شماره 11 و 12 و 13 و 14 (16 صفحه - از 63 تا 78)

کلیدواژه ها : رشد اجتماعی ،هنرهای نمایشی کم توان ذهنی آموزش پذیر ،مقیاس وایلند

کلید واژه های ماشینی : کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر ،هنرهای نمایشی ،هنرهای نمایشی در رشد ،کم‌توان ذهنی ،مقیاس رشد اجتماعی وایلند ،دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی ،رشد اجتماعی ،کودکان کم‌توان ذهنی ،بهره هوشی ،رشد اجتماعی وایلند ،رشد اجتماعی وایلند اجرا ،نمایش عروسکی ،هنرهای نمایشی در کودکان ،استفاده از هنرهای نمایشی ،هوشبهر اجتماعی گروه کنترل ،تأثیر هنرهای نمایشی ،ذهنی ،اجرای نمایش عروسکی ،کودکان کم‌توان ،هوشبهر اجتماعی ،ذهنی آموزش‌پذیر ،گروه کنترل و آزمایش ،بررسی تأثیر متغیر مستقل ،اجتماعی وایلند ،وایلند ،گروه کنترل ،آموزش‌پذیر ،متغیر مستقل ،رشد اجتماعی کودکان ،طریق نمایش عروسکی

این پژوهش با آموزش رفتارهای سازشی از طریق نمایش عروسکی به دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر، سعی در بررسی تأثیر هنر نمایشی در رشد اجتماعی این کودکان را دارد . از میان 6 مدرسه معرفی شده از طرف سازمان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، یک مدرسه انتخاب و با استفاده از جدول اعداد تصادفی 70 نفر آزمودنی در دو گروه 35 نفری کنترل و آزمایش جایابی شدند . قبل از اجرای متغیر مستقل، از هر دو گروه رشد اجتماعی با استفاده از مقیاس رشد اجتماعی وایلند بررسی شد . برای گروه آزمایش 35 نفر به مدت 6 هفته فعالیت های نمایشی هدفدار مبتنی بر آموزش مهارت های اجتماعی اجرا گردید و پس از پایان مدت مشخص شده، مجددا برای هر دو گروه کنترل و آزمایش ) ، مقیاس رشد اجتماعی وایلند اجرا شد . پس از جمع آوری داده ها برای بررسی تأثیر متغیر مستقل هنرهای نمایشی، آزمون t مربوط به تفاضل نمرات پیش آزمون ـ پس آزمون توسط نرم افزار آماری نفر آزمودنی در محدوده 70 اجرا و نتایج مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت . تمامی SPSS سنی 9 -12 سال، طیف بهره هوشی 60-74 و هوشبهر اجتماعی 70-81 قرارداشتند . آزمون t مستقل تفاوت معنی داری در دو گروه از نظر بهره هوشی و هوشبهر اجتماعی نشان نداد . لذا دو گروه از نظر بهره هوشی و نیز هوشبهر اجتماعی معادل بودند . اما نتیجه آزمون پیش تست ـ پس تست مربوط به هوشبهر اجتماعی در دو گروه، اختلاف معنی داری را نشان داد . P< 0/01 بدین معنی که می توان با استفاده از هنرهای نمایشی در کودکان کم توان ذهنی آموزشپذیر تأثیر مثبتی در رشد اجتماعی و در نتیجه کیفیت زندگی آنان ایجاد نمود .

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.