Skip to main content
فهرست مقالات

روش پژوهش در تاریخ

نویسنده:

(21 صفحه - از 317 تا 337)

خلاصه ماشینی:

"شما چطور با این مسأله برخورد می‌کنید؟ یعنی شما برای بارور شدن ذهن دانشجو که اکنون در مرحله پایان نامه نویسی است، چه موضوعاتی را با چه ویژگی‌هایی طرح می‌کنید؟ به دنبال آن هستید که دانشجوی شما چطور بنویسد، ذهنش پرورش علمی پیدا کند؟ این مسأله را در قالب طرح موضوع چگونه دنبال می‌کنید و تجربه خود شما در باره پایان نامه نویسی چیست؟ به خصوص آیا توجه دانشجو را منعطف به نیاز زمان و جامعه هم می‌کنید یا نه؟ ه آقای خیراندیش: این که بگوییم بر اساس نیازها کسی کار کند، جای بحث نیست. می‌خواهیم یک خبر را فقط در یک دوره بسنجیم و با امکانات، شرایط و هر چیزی که در آن دوره هست یک طرح کلی بسازیم که آیا این خبر با آن شرایط و آن دوره انطباق تاریخی پیدا می‌کند یا نمی‌کند؟ نیز در زنجیره حوادث چگونه می‌تواند صورتی از استمرار، توالی و ترتیب و به طور کلی یک معنا و مفهوم را برساند، یک سیر معنادار را برساند، از تشکیل تا سقوط یک دوره؟عیب این کار چیست و اصولا از چه نکته‌ای ناشی می‌شود؟ از آن‌جا ناشی می‌شود که ما ایرانی‌ها همیشه در بینش زمانی خودمان متکی به نوعی بینش کیهانی نسبت به تاریخ بوده‌ایم، یعنی زمان را در مفهوم کیهانی دیده‌ایم و آن‌چه را که در روی زمین رخ می‌دهد، تجلی آن زمان بلند کیهانی می‌دانیم به شکل بخت و اقبال، به شکل دولت؛ مفهوم دولت در اصل لغتش."

صفحه:
از 317 تا 337