Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان دختر دبیرستانی نابینا، ناشنوا و عادی شهر تهران

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 55 تا 68)

کلیدواژه ها : مهارت اجتاعی ،قاطعیت ،خویشتن‌داری ،نابینایی و ناشنوایی

کلید واژه های ماشینی : ناشنوا ،نابینا ،شنوایی ،بینایی ،دانش‌آموزان ،مهارت اجتماعی دانش‌آموزان ،مقایسه مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان دختر ،مهارت اجتماعی ،مهارت اجتماعی دانش‌آموزان نابینا ،دانش‌آموزان نابینا و ناشنوا ،دانش‌آموزان دختر دبیرستانی نابینا ،کودکان ،ارزیابی مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان ،تحقیق مقایسه مهارت‌های اجتماعی دانش‌اموزان ،دانش‌آموزان ناشنوا ،خرده مقیاس مهارت اجتماعی ،دانش‌آموزان نابینا ،عادی ،مهارت اجتماعی دانش ،مقیاس ،گروه دانش‌آموزان نابینا و ناشنوا ،خرده مقیاس ،مهارت‌های اجتماعی دانش‌اموزان عادی ،مقیاس مهارت اجتماعی ،مهارت‌های اجتماعی دانش‌اموزان نابینا ،قاطعیت ،واریانس یک‌راهه نمرات دانش‌آموزان ناشنوا ،دانش‌آموز عادی دبیرستانی ،دانش‌آموزان عادی ،کودکان ناشنوا

ارزیابی مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان در سالهای اخیر مورد توجه متخصصان‌ روان‌شناسی و تعلیم و تربیت قرار گرفته است.هدف این تحقیق مقایسه مهارت‌های اجتماعی‌ دانش‌اموزان نابینا،ناشنوا و عادی است.به همین منظور 30 دانش‌آموز نابینا،10 دانش‌ آموز ناشنوا و 30 دانش‌آموز عادی دبیرستانی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده‌ انتخاب شدند.مقیاس مهارت‌های اجتماعی روی پاسخگویان اجرا شد.پس از جمع‌آوری‌ داده‌ها و تجزیه و تحلیل آنها نتایج نشان داد که مهارت‌های اجتماعی دانش‌اموزان عادی به‌ طور معنی‌داری بهتر از دانش‌آموزان نابینا و ناشنوا است.همچنین مهارت‌های اجتماعی‌ دانش‌آموزان نابینا به‌طور معنی‌داری بهتر از دانش‌آموزان ناشنوا است و در سه خرده مقیاس‌ مهارت اجتماعی،یعنی همکاری،قاطعیت و خویشتن‌داری نیز همین نتیجه بدست آمد.در پایان پیشنهادهایی برای استفاده از نتایج تحقیق ارائه شده است.

خلاصه ماشینی:

"بدیهی است که بدون تعیین و ارزشیابی وضعیت مهارت اجتماعی دانش‌آموزان‌ نابینا و ناشنوا و پی بردن به نقاط ضعف آنان،تهیه و تنظیم برنامه‌های آموزشی، پرورشی و توان‌بخشی مفیدتر و جامع‌تر امکان‌پذیر نخواهد بود و احتمالا نتایج‌ مؤثری نداشته باشند،لذا با توجه به اهمیت و نقش مهارت‌های اجتماعی در سازگاری‌ و موفقیت افراد،به ویژه دانش‌آموزان ناشنوا و نابینا و نظر به اینکه در زمینه مهارت‌ اجتماعی دانش‌آموزان ناشنوا و نابینا و مقایسه وضعیت آنان کمتر تحقیق شده است، این موضوع مورد مطالعه قرار گرفت. جدول 3-نتایج تحلیل واریانس یک راهه نمرات دانش‌آموزان ناشنوا،نابینا و عادی در مهارت اجتماعی (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج جدول 3 نشان می‌دهد که تفاوت معنی‌داری در سطح 0/1000 میان سه‌ گروه آزمودنی ها از نظر مهارت اجتماعی وجود دارد. نتایج آزمون شفه(0/10-5 a ، 21/52 t- مشاهده شده و t مورد انتظار-3/51)نشان داد که مهارت اجتماعی‌ دانش‌اموزان عادی به‌طور معنی‌داری از دو گروه دانش‌آموزان نابینا و ناشنوا بیشتر است. نتایج آزمون شفه(0/10-5 a ،51/52 t- مشاهده شده و t مورد انتظار-4/51)نشان داد که میزان همکاری دانش‌آموزان‌ عادی به‌طور معنی‌داری از دو گروه دانش‌آموزان نابینا و ناشنوا بیشتر است. نتایج آزمون شفه(0/10-5 aū ،41/52 t- مشاهده شده و t مورد انتظار-4/53)نشان داد که میزان قاطعیت دانش‌آموزان‌ عادی به‌طور معنی‌داری از دو گروه دانش‌آموزان نابینا و ناشنوا بیشتر است. نتایج آزمون شفه(0/10-5 a ، 61/52 t- مشاهده شده و t مورد انتظار-2/57)نشان داد که میزان خویشتن‌داری‌ دانش‌آموزان عادی به‌طور معنی‌داری از دو گروه دانش‌آموزان نابینا و ناشنوا بیشتر است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.