Skip to main content
فهرست مقالات

فرا تحلیل شیوع ناتوانی‌های یادگیری در دانش‌آموزان ابتدایی ایران

نویسنده: ؛

زمستان 1384 - شماره 18 علمی-پژوهشی (20 صفحه - از 417 تا 436)

کلیدواژه ها : شیوع ،فراتحلیل ،ناتوانی‌های یادگیری

کلید واژه های ماشینی : فراتحلیل نرخ شیوع ناتوانی‌های یادگیری ،ناتوانی‌های یادگیری در دانش‌آموزان ،یادگیری در دانش‌آموزان ابتدایی ،ناتوانی‌های یادگیری ،فراتحلیل ،شیوع ناتوانی‌های یادگیری ،نرخ شیوع ناتوانی‌های یادگیری ،ناتوانی‌های ،یادگیری در دانش‌آموزان ،نرخ شیوع ،فراتحلیل حاضر نرخ شیوع ،ناتوانی‌های یادگیری در فراتحلیل ،استفاده از روش فراتحلیل ،اختلالات یادگیری ،فراتحلیل حاضر مورد استفاده ،نرخ شیوع اختلالات یادگیری ،توجه به فراتحلیل حاضر ،تحلیل حساسیت ،دانش‌آموزان ابتدایی کشور ،برآورد نرخ شیوع اختلالات ،نرخ شیوع با استفاده ،دانش‌آموزان ابتدایی ،برآورد نرخ شیوع ،ناتوانی‌های یادگیری با توجه ،شیوع اختلالات یادگیری ،روش فراتحلیل ،فراتحلیل حاضر ،نرخ شیوع اختلالات ،ابتدایی ،یادگیری در فراتحلیل

هدف از این پژوهش برآورد میزان شیوع ناتوانی‌های یادگیری در دانش‌آموزان ابتدایی کشور بود.با توجه به اینکه چندین پژوهش با حجم نمونه بزرگ در کشور انجام گرفته بود،تحقیق حاضر قصد داشته‌ است تا با استفاده از روش فراتحلیل نرخ شیوع ناتوانی‌های یادگیری را از مطالعات انجام شده برآورد کند. به این منظور با استفاده از بانک اطلاعاتی اسناد و مدارک علمی ایران و نیز فصلنامه‌ها و مجلات علمی، پژوهشی یا ترویجی هفت مطالعه شناسایی گردید که دسترسی به تعدادی از این مطالعات به علت‌ جابجایی در مرکز منتشر کنندهء پژوهشهای مذکور در زمان انجام مطالعهء حاضر میسر نشد.چهار مطالعه با حجم نمونه بزرگ بدست آمد که در فراتحلیل حاضر مورد استفاده قرار گرفته‌اند.از طرف دیگر نرخ شیوع‌ با استفاده از اطلاعات بدست آمده از مراکز ناتوانی‌های یادگیری در سطح کشور نیز محاسبه گردید.به‌ طور کلی نرخ شیوع ناتوانی‌های یادگیری با توجه به فراتحلیل حاضر و نیز تحلیل حساسیت عبارت بودند از شیوع کلی 8/81 درصد در هر دو جنس در چهار مطالعه بدون تحلیل حساسیت،شیوع در خلال تحلیل‌ حساسیت و پس از حذف مطالعهء کردستان 6/02 درصد،شیوع در پسران 6 درصد و شیوع در دختران‌ 4/56 درصد.برآوردهای نرخ شیوع حاصل از آمار مراکز ناتوانی‌های یادگیری برای شیوع ناتوانی‌های‌ یادگیری در سال‌های 81-80 و 82-81 که توسط پژوهشگر مطالعهء حاضر محاسبه و به دست آمده‌ است به ترتیب 3/19 و 3/7 درصد بوده است.در تحلیل نهایی با احتساب نرخ شیوع بدست آمده از مراکز ناتوانی‌های یادگیری در فراتحلیل حاضر نرخ شیوع کلی 4/58 درصدی برای ناتوانی‌های یادگیری در دانش‌آموزان ابتدایی کشور بدست آمد.از طرف دیگر نتایج فراتحلیل حاضر نشان داد که پسران 1/1 تا 2/2 درصد بیش از دختران به ناتوانی‌های یادگیری مبتلا می‌شوند.با توجه به اینکه نرخ شیوع در استانهای کردستان و اردبیل براساس مطالعات انجام شده بالاتر از مطالعات تهران و رشت بوده است، احتمال نقش عامل دوزبانگی در ارزیابی تشخیصی برای وجود ناتوانی‌های یادگیری می‌رود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.