Skip to main content
فهرست مقالات

فرا تحلیل شیوع ناتوانی‌های یادگیری در دانش‌آموزان ابتدایی ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 417 تا 436)

کلیدواژه ها :

شیوع ،فراتحلیل ،ناتوانی‌های یادگیری

کلید واژه های ماشینی : شیوع، فراتحلیل نرخ شیوع ناتوانی‌های یادگیری، تحلیل شیوع ناتوانی‌های یادگیری، شیوع ناتوانی‌های یادگیری در دانش‌آموزان، فراتحلیل، روش فراتحلیل نرخ شیوع ناتوانی‌های، ناتوانی‌های یادگیری در دانش‌آموزان ابتدایی، نرخ شیوع ناتوانی‌های یادگیری، ناتوانی‌های یادگیری، اطلاعات

هدف از این پژوهش برآورد میزان شیوع ناتوانی‌های یادگیری در دانش‌آموزان ابتدایی کشور بود.با توجه به اینکه چندین پژوهش با حجم نمونه بزرگ در کشور انجام گرفته بود،تحقیق حاضر قصد داشته‌ است تا با استفاده از روش فراتحلیل نرخ شیوع ناتوانی‌های یادگیری را از مطالعات انجام شده برآورد کند. به این منظور با استفاده از بانک اطلاعاتی اسناد و مدارک علمی ایران و نیز فصلنامه‌ها و مجلات علمی، پژوهشی یا ترویجی هفت مطالعه شناسایی گردید که دسترسی به تعدادی از این مطالعات به علت‌ جابجایی در مرکز منتشر کنندهء پژوهشهای مذکور در زمان انجام مطالعهء حاضر میسر نشد.چهار مطالعه با حجم نمونه بزرگ بدست آمد که در فراتحلیل حاضر مورد استفاده قرار گرفته‌اند.از طرف دیگر نرخ شیوع‌ با استفاده از اطلاعات بدست آمده از مراکز ناتوانی‌های یادگیری در سطح کشور نیز محاسبه گردید.به‌ طور کلی نرخ شیوع ناتوانی‌های یادگیری با توجه به فراتحلیل حاضر و نیز تحلیل حساسیت عبارت بودند از شیوع کلی 8/81 درصد در هر دو جنس در چهار مطالعه بدون تحلیل حساسیت،شیوع در خلال تحلیل‌ حساسیت و پس از حذف مطالعهء کردستان 6/02 درصد،شیوع در پسران 6 درصد و شیوع در دختران‌ 4/56 درصد.برآوردهای نرخ شیوع حاصل از آمار مراکز ناتوانی‌های یادگیری برای شیوع ناتوانی‌های‌ یادگیری در سال‌های 81-80 و 82-81 که توسط پژوهشگر مطالعهء حاضر محاسبه و به دست آمده‌ است به ترتیب 3/19 و 3/7 درصد بوده است.در تحلیل نهایی با احتساب نرخ شیوع بدست آمده از مراکز ناتوانی‌های یادگیری در فراتحلیل حاضر نرخ شیوع کلی 4/58 درصدی برای ناتوانی‌های یادگیری در دانش‌آموزان ابتدایی کشور بدست آمد.از طرف دیگر نتایج فراتحلیل حاضر نشان داد که پسران 1/1 تا 2/2 درصد بیش از دختران به ناتوانی‌های یادگیری مبتلا می‌شوند.با توجه به اینکه نرخ شیوع در استانهای کردستان و اردبیل براساس مطالعات انجام شده بالاتر از مطالعات تهران و رشت بوده است، احتمال نقش عامل دوزبانگی در ارزیابی تشخیصی برای وجود ناتوانی‌های یادگیری می‌رود.

خلاصه ماشینی:

"با توجه به اینکه چندین پژوهش با حجم نمونه بزرگ در کشور انجام گرفته بود،تحقیق حاضر قصد داشته‌ است تا با استفاده از روش فراتحلیل نرخ شیوع ناتوانی‌های یادگیری را از مطالعات انجام شده برآورد کند. با توجه به این که پژوهش‌های پراکنده‌ای در زمینهء همه‌گیرشناسی اختلالات‌ یادگیری صورت گرفته است که عموما نرخ شیوع بدست آمده در آنها دامنهء وسیعی دارد، ترکیب اطلاعات حاصل از این مطالعات برای نیل به یک برآورد کلی ضروری می‌نماید. ملاکهای ورودی مطالعات شیوع اختلالات یادگیری در فراتحلیل با توجه به اینکه پژوهش‌های دانشجویی در کشور در سطح کارشناسی جنبه آموزشی‌ دارند و رعایت تمام جوانب یک پژوهش علمی ممکن است در آنها رعایت نشود،بنابراین از تحقیقاتی که دارای شرایط ذیل بوده‌اند برای تحلیل استفاده شده است. اما برای یافتن پژوهش‌های مربوط به اختلالات یادگیری در کشور ایران از منابع‌ زیر استفاده شده است: 1) Irandoc (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران) 2)پژوهش‌ها و انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت 3)پژوهش‌ها و مجلات پژوهشکدهء کودکان استثنائی 4)مراجعه و مکاتبه با دانشگاههای وابسته به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری بنابراین با توجه به محدودیت منابع الکترونیک تعداد مطالعات زیاد نبوده است اما حجم‌ نمونهء مطالعات که شاخص مهمی از کیفیت فراتحلیل است،بالا بوده است و بطور کلی در محاسبهء نهایی تعداد حجم نمونه مطالعات مختلف شیوع‌ LD 167501 نفر بوده است. بررسی‌های ادبیات تحقیق،روش تحقیق و ابزار اندازه‌گیری مورد استفاده در پژوهش‌ها نشان داد که از میان مطالعات انجام شده نخست مطالعهء رشت و بعد از آن مطالعه تهران از کیفیت مناسبی برای بررسی نرخ شیوع و نیز چگونگی انجام فرایند پژوهش در زمینه‌ اختلالات خواندن و نوشتن برخوردار هستند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.