Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسۀ ویژگیهای روان شناختی دانش‌آموزان نارسا نویس و عادی پایه سوم ابتدایی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 497 تا 514)

کلیدواژه ها : اختلالات یادگیری ،نارسانویسی ،ویژگیهای روان شناختی ،پایه سوم ابتدایی

کلید واژه های ماشینی : ویژگیهای روان‌شناختی دانش‌آموزان نارسانویس، دانش‌آموزان، ویژگیهای روان‌شناختی دانش‌آموزان نارسا، نارسانویس، مقایسة ویژگیهای روان‌شناختی دانش‌آموزان نارسانویس، آزمون تشخیص توالی حافظهء شنوایی، دانش‌آموزان نارسانویس، عادی، حافظه، آزمون، مقایسهء ویژگیهای روان‌شناختی دانش‌آموزان نارسانویس، کودکان، آزمون تشخیص توالی حافظة شنوایی، شنوایی، آزمون تشخیص شنوایی و پرسشنامه، افسردگی، پژوهش، دانش‌آموزان گروههای نارسانویس، حساسیت شنیداری دانش‌آموزان نارسانویس، اضطراب، پرسشنامه، اختلالات یادگیری، نمرات آزمونهای توالی حافظه شنوایی، آزمون توالی حافظهء بینایی، گروههای نارسانویس، اجتماعی، ویژگیهای روان‌شناختی اضطراب، شنیداری، دانش‌آموزان نارسا، حافظهء

هدف : پژوهش حاضر به منظور مقایسة ویژگیهای روان شناختی دانش آموزان نارسانویس و عادی اجرا شد . روش : در این پژوهش 160 دانش آموز پایة سوم ابتدایی 40 دانش آموز پسر نارسانویس، 40 دانش آموز دختر نارسانویس، 40 دانش آموز پسر عادی و 40 دانش آموز دختر عادی از شهرستان های ش مال، مرکز و جنوب استان آذربایجان غربی ماکو، ارومیه و اشنویه ) شرکت داشتند . این پژوهش در دو مرحله اجرا شد : در مرحلة اول، پس از انتخاب تصادفی شهرستانها و مدارس، دانش آموزان نارسانویس بر اساس نتایج آزمون هوشی اسلوسن ، نمرات املاء دانش آموزان و میزان سلامت بین ایی و شنوایی شناسایی شدند . در مرحله بعد، آزمونها و پرسشنامه های مرتبط با سنجش ویژگیهای روان شناختی از قبیل آزمون تشخیص توالی حافظة شنوایی - بیانی، آزمون توالی حافظة بینایی -ترسیمی، آزمون تشخیص شنوایی و پرسشنامه ارزیابی رفتاری راتر براساس دستورالعملهای مر بوطه بر روی دانش آموزان نارسانویس و عادی اجرا شد . یافته ها : نتایج حاصل از آزمونهای آماری نشان داد1) دانش آموزان گروههای نارسانویس و عادی در ویژگیهای روان شناختی اضطراب - افسردگی، ناسازگاری اجتماعی وکمبود توجه، تفاوت معنی داری دارند، اما در ویژگیهای نظیر پرخاشگری - بیش فعالی و رفتارهای ضد اجتماعی تفاوتها معنی دار نبود 2)تفاوت بین گروههای نارسانویس وعادی در متغیرهای روان شناختی مربوط به حافظة دیداری، شنیداری و همچنین حساسیت شنیداری معنی دار بود . نتیجه گیری : در این مقاله نتایج، محدودیتها و پیشنهادهایی برای پژوهشهای بعدی مورد بحث قرار گرفته است .

خلاصه ماشینی: "به طور مشخص هدف از انجام پژوهش حاضر دست‌یابی به پاسخ این سؤال بوده است:«آیا عملکرد دانش‌آموزان نارسانویس پایه سوم ابتدایی در حیطه‌های رفتاری،هیجانی و شناختی متفاوت از دانش‌آموزان عادی است؟»بدین منظور دو فرضیهء زیر مورد آزمون‌ قرار گرفت: 1-بین عملکرد دانش‌آموزان نارسانویس و عادی پایهء سوم ابتدایی در حیطه‌های رفتاری و هیجانی(پرخاشگری-بیش‌فعالی،اضطراب-افسردگی،ناسازگاری اجتماعی،رفتارهای‌ ضد اجتماعی،اختلال کمبود توجه)تفاوت وجود دارد. آزمون فرضیه 1: بین عملکرد دانش‌آموزان نارسانویس و عادی پایهء سوم ابتدایی در حیطه‌های رفتاری و هیجانی(پرخاشگری-بیش‌فعالی،اضطراب-افسردگی،ناسازگاری اجتماعی،رفتارهای‌ ضد اجتماعی،اختلال کمبود توجه)تفاوت وجود دارد. برای تعیین تفاوتهای بین گروههای نارسانویس و عادی در متغیرهای‌ روان‌شناختی مربوط به حیطه‌های رفتاری و هیجانی تحلیل واریانس چند متغیری‌ (MANOVA) انجام شد و نمرات مقیاسهای پرخاشگری-بیش‌فعالی،اضطراب-افسردگی، ناسازگاری اجتماعی،رفتارهای ضد اجتماعی،اختلال کمبود توجه به مثابهء متغیرهای‌ وابسته وارد تحلیل شدند. نتایج آزمونهای تک متغیری‌ F تفاوتهای معنی‌داری بین گروههای‌ نارسانویس و عادی در ویژگیهای اضطراب-افسردگی( p>0/01 و F(1,158)-14/435 )، ناسازگاری اجتماعی( p>0/01 و F(1,158)-16/213 و اختلال کمبود توجه( p>0/01 و F(1,158)-8/732 )نشان داد،در حالی که‌ ANOVA برای ویژگیهای پرخاشگری-بیش‌ فعالی( p-0/206 F(1,158)-1/611 )و رفتارهای ضد اجتماعی( p-0/137 و F(1,158)-2/229 معنی‌دار نبود. برای تعیین تفاوتهای بین گروههای نارسانویس و عادی در متغیرهای‌ روان‌شناختی مربوط به حافظه دیداری و شنیداری و همچنین حساسیت شنیداری‌ تحلیل واریانس چند متغیری‌ (MANOVA) انجام شد و نمرات آزمونهای توالی حافظه‌ شنوایی-بیانی،بینایی-ترسیمی و نیز آزمون حساسیت شنیداری به صورت متغیرهای‌ وابسته وارد تحلیل شدند. بخشی از نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مشکلات مربوط به توجه و تمرکز نیز گریبانگیر دانش‌آموزان دارای اختلالات یادگیری در نوشتن است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.