Skip to main content
فهرست مقالات

آیا مدل پردازش واج شناختی برای تبیین نارسا خوانی در دانش ‌آموزان دو زبانه عادی و نارسا خوان دبستانی مناسب است؟

نویسنده: ؛ ؛

پاییز 1385 - شماره 21 علمی-پژوهشی (34 صفحه - از 735 تا 768)

کلیدواژه ها : خواندن ،نارساخوانی ،مدل پردازش واج شناختی

کلید واژه های ماشینی : مدل پردازش واج‌شناختی ،مدل پردازش واج‌شناختی خواندن ،حافظهء فعال واج‌شناختی ،نارساخوان ،دوزبانه ،پردازش واج‌شناختی ،آگاهی واج‌شناختی ،واج‌شناختی ،علی حافظهء فعال واج‌شناختی ،پردازش واج‌شناختی خواندن ،پردازش واج‌شناختی در گروه ،خواندن در گروه دوزبانه ،مدل پردازش ،صحت خواندن ،نامیدن سریع ،گروه عادی دوزبانه ،برازش مدل پردازش واج‌شناختی ،مدل ساختاری پردازش واج‌شناختی ،خواندن در نمونه دوزبانه ،گروه دوزبانه عادی ،حافظهء فعال ،حافظهء ،عادی ،خواندن در گروه دوزبانهء ،گروه دوزبانه ،سرعت و صحت خواندن ،سرعت خواندن ،صحت خواندن و مسیر آگاهی ،فعال واج‌شناختی ،گروه دوزبانهء نارساخوان

هدف:در این مطالعه تلاش شد مدل پردازش واج شناختی در نمونه‌ای از دوزبانه‌های عادی و نارساخوان ترکی‌ -فارسی زبان آزمون شود.روش:به این منظور از بین دانش‌آموزان 8-10 سالهء دوزبانهء شهر تبریز از طریق‌ نمونه‌گیری هدفمند 138 دانش‌آموز پسر نارساخوان و 138 دانش‌آموز پسر عادی انتخاب و باتوجه به متغیرهای‌ سن،جنس و هوش همتا شدند.آزمون‌های آگاهی واج شناختی،حافظهء فعال واج شناختی،نامیدن سریع خودکار و خواندن در هر گروه اجرا شد.یافته‌ها:نتایج بدست آمده نشان دادند مدل پردازش واج شناختی در گروه‌ عادی دوزبانه مدل تبیینی مناسب‌تری به شمار می‌رود.بر این اساس،مؤلفه‌های آگاهی واج شناختی،نامیدن‌ سریع خودکار و حافظهء فعال واج شناختی دارای روابط علی معنی‌دار با سرعت و صحت خواندن می‌باشد.به‌ عبارتی مدل بدست آمده از داده‌ها در این گروه با مدل تئوریکی آزمون شده مطابقت دارد و این مدل قادر به‌ تبیین و پیش‌بینی عملکرد خواندن فرد است.بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت مدل آزمون شده در گروه‌ دوزبانه عادی مدل مناسبی است؛زیرا همه مسیرهای مهم و معنادار ممکن بین متغیرها را در خود داشته است. در گروه نارساخوان،داده‌های به دست آمده کاملا با مدل تئوریکی هماهنگی و تطابق ندارند و روابط علی حافظهء فعال واج شناختی به سرعت و صحت خواندن و مسیر آگاهی واج شناختی به سرعت خواندن معنی‌دار نیست و در نتیجه آنها به خوبی در مدل قرار نمی‌گیرند.مجموع نتایج مربوط به دوزبانه‌های نارساخوان نشان می‌دهند که با وجود برازش داده‌ها با مدل تئوریکی،مدل کاملا مناسب داده‌ها نیست و مؤلفهء حافظهء فعال واج شناختی، نمی‌تواند نقش مؤثری در کاهش و افزایش زمان و خطاهای خواندن داشته باشد و آگاهی واج شناختی نیز نتوانسته بر متغیر سرعت خواندن مؤثر واقع شود.نتیجه‌گیری:در کل یافته‌ها نشان دادند مدل پردازش‌ واج شناختی خواندن برای گروه عادی دوزبانه مدل مناسب‌تری است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.