Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی انواع غلطهای املایی بریل در دانش ‌آموزان نابینای دبستانی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (20 صفحه - از 805 تا 824)

کلیدواژه ها : غلط املایی ،نابینانان ،بریل ،بریل مخفف‌شده

کلید واژه های ماشینی : بررسی انواع غلطهای املایی بریل ،بریل ،انواع غلطهای املایی بریل فارسی ،غلط ،املایی بریل در دانش‌آموزان نابینای ،میزان شیوع انواع غلط ،میزان شیوع انواع غلطهای املایی ،دانش‌آموزان ،طبقه‌بندی انواع غلطهای املایی بریل ،بینایی ،انواع غلطهای ،نابینا ،بررسی میزان شیوع غلطهای پایه ،مقایسه میزان شیوع انواع غلطهای ،شیوع انواع غلطهای املایی دانش‌آموزان ،خط بریل ،پایه ،مقایسه شیوع انواع غلط ،فارسی ،یادگیری بریل غلطهای املایی دانش‌آموزان ،بررسی میزان شیوع انواع غلط ،خط ،شیوع انواع غلط با توجه ،اغلاط املایی خط بریل ،بررسی انواع غلطهای املایی دانش‌آموزان ،انواع غلطهای املایی دانش‌آموزان دختر ،غلطهای املایی دانش‌آموزان نابینا ،خواندن ،انواع غلطهای املایی با توجه ،خط بریل استفاده

هدف:پژوهش حاضر با هدف کلی«بررسی انواع غلطهای املایی بریل فارسی در بین دانش‌آموزان‌ مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل در مراکز ویژه آموزش نابینایان در شهرهای تهران و اصفهان» انجام شده است.اهداف ویژه تحقیق شامل طبقه‌بندی انواع غلطهای املایی بریل،تعیین شایع‌ترین‌ انواع غلط در پایه‌های اول تا پنجم،مقایسه شیوع انواع غلط باتوجه به پایه تحصیلی،جنس‌ دانش‌آموزان و سطح عملکرد آنها در درس املاست.روش:جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه‌ دانش‌آموزان مبتلا به آسیبهای بینایی شاغل به تحصیل در مراکز ویژه آموزش نابینایان در شهرهای‌ تهران و اصفهان است که از خط بریل استفاده می‌کنند.از طریق روش نمونه‌گیری قضاوتی 106 نفر از دانش‌آموزان انتخاب شدند.ابزار مورد استفاده در این تحقیق 5 متن املای محقق ساخته برگرفته‌ از متن کتاب درسی فارسی در هر پایه بود.یافته‌ها:پس از اجرای آزمونها به صورت گروهی و استخراج انواع غلط،غلطها به ده طبقه تقسیم شدند و با استفاده از آزمون ناپارامتریک خی‌دو به‌ بررسی اهداف پرداخته شد.نتایج نشان داد در هر پنج پایه غلط نوع اول(اشکال در حروف‌ هم‌صوت)دارای بیشترین فراوانی است؛همچنین بین میزان شیوع انواع غلط در پایه‌های مختلف و نیز در دانش‌آموزان دختر و پسر تفاوت معنی‌دار به دست نیامد.اما بین میزان شیوع انواع غلط در بین دانش‌آموزان قوی و ضعیف تفاوت معنی‌دار به دست آمد.نتیجه‌گیری:اشکال در حروف هم‌ صوت فراوان‌ترین اغلاط املایی خط بریل در هر پنج پایه است.

خلاصه ماشینی:

"برای تحلیل غلطها ابتدا غلطهای املایی به صورت زیر طبقه‌بندی شدند: غلط نوع اول(اشکال در حروف هم‌صوت)،غلط نوع دوم(حذف یا اضافه حرف)، غلط نوع سوم(نقطه کم یا زیاد)،غلط نوع چهارم(جابه‌جایی نقطه)،غلط نوع پنجم‌ (نقطه کم یا زیاد به همراه جابه‌جایی نقطه‌ها)،غلط نوع ششم(سرهم نویسی)،غلط نوع‌ هفتم(جدانویسی یا منفصل کردن کلمه جایی که باید متصل باشد)،غلط نوع هشتم‌ (استثنائات،نوشتن کلمه آن‌چنان‌که آن را تلفط می‌کنند)،غلط نوع نهم(اشکال در جایگزینی کسره یا ضمه)و غلط نوع دهم(اشکال در تنوین یا تشدید) جدول 3-توزیع فراوانی و درصد انواع غلطهای املایی در پایه‌های اول تا پنجم ابتدایی (به تصویر صفحه مراجعه شود) باتوجه به جدول 3 نتایج زیر به دست آمده است: عمده‌ترین غلطهای املایی دانش‌آموزان کلاس اول به ترتیب غلط نوع سوم،نهم و دوم بوده است. باتوجه به جدول 2 خی‌دو محاسبه شده در مقایسه با خی‌دو جدول بزرگ‌تر است و می‌توان گفت بین میزان شیوع‌ انواع غلط در پایه دوم ابتدایی تفاوت معنی‌دار وجود دارد و شایع‌ترین غلطها در این پایه‌ غلط نوع اول(اشکال در حروف هم‌صوت)،غلط نوع سوم(نقطه کم یا زیاد)و غلط نوع‌ دوم(حرف کم یا زیاد)است. باتوجه به‌ جدول 2 خی‌دو محاسبه شده در مقایسه با خی‌دو جدول بزرگ‌تر است و می‌توان نتیجه‌ گرفت که بین میزان شیوع انواع غلط در پایه سوم ابتدایی تفاوت معنی‌دار وجود دارد و شایع‌ترین غلطها در این پایه غلط نوع اول(اشکال در حروف هم‌صوت)،غلط نوع سوم‌ (نقطه کم یا زیاد)و غلط نوع دوم(حرف کم یا زیاد)است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.