Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر ورزش صبحگاهی بر کاهش پرخاشگری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1385 - شماره 22 علمی-پژوهشی (16 صفحه - از 855 تا 870)

کلیدواژه ها : پرخاشگری ،ورزش صبحگاهی ،کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر

کلید واژه های ماشینی : کاهش پرخاشگری کودکان کم‌توان ،پرخاشگری کودکان کم‌توان ذهنی ،ورزش صبحگاهی ،کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر ،صبحگاهی بر کاهش پرخاشگری ،تأثیر ورزش صبحگاهی ،کودکان کم‌توان ذهنی ،کم‌توان ذهنی ،صبحگاهی در کاهش پرخاشگری ،صبحگاهی ،کاهش پرخاشگری ،پس‌آزمون با گروه کنترل ،پرخاشگری کودکان ،تأثیر ورزش ،اجرای برنامه ورزش صبحگاهی ،ذهنی ،ذهنی آموزش‌پذیر ،بررسی تأثیر ورزش ،گروه آزمایش ،گروه آزمایش و کنترل ،برنامه ورزش صبحگاهی ،صبحگاهی در مدارس کودکان ،ذهنی آموزش‌پذیر پرخاشگر ،دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی ،آزمایش و کنترل ،پیگیری گروه آزمایش ،گروه آزمایشی ،آزمایشی ،آزمون پرخاشگری ،دانش‌آموزان پسر کم‌توان ذهنی

هدف:پژوهش حاضر برای بررسی تأثیر ورزش صبحگاهی در کاهش پرخاشگری کودکان کم‌توان ذهنی‌ آموزش‌پذیر انجام شده است.روش:به منظور انتخاب نمونه‌های مورد مطالعه یک آموزشگاه به شیوهء در دسترس انتخاب و دانش‌آموزان آن با استفاده از آزمون پرخاشگری زاهدی‌فر مورد غربال‌گری قرار گرفتند.بدین وسیله 14 دانش‌آموز کم‌توا ذهنی آموزش‌پذیر پرخاشگر 17-9 ساله انتخاب و به صورت‌ تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند.پژوهش به نتیجه نیمه آزمایشی با طرح‌ پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل همراه با پیگیری انجام شد.برای تحلیل داده‌ها از روش‌ اندازه‌گیری مکرر استفاده شد.یافته‌ها:نتایج نشان دادند که اجرای برنامه ورزش صبحگاهی به طور معناداری پرخاشگری آزمودنیها را کاهش داده است و بعد از یک ماه پیگیری نیز آشکار شد که نتایج به‌ دست آمده پایدار مانده‌اند.نتیجه‌گیری:ورزش صبحگاهی در مدارس کودکان کم‌توان ذهنی، پرخاشگری آنها را کاهش می‌دهد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.