Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطۀ راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با افسردگی و اضطراب در دانش‌آموزان مراکز راهنمایی استعدادهای درخشان

نویسنده: ؛

زمستان 1385، سال ششم - شماره 4 علمی-پژوهشی (22 صفحه - از 871 تا 892)

کلید واژه های ماشینی : راهبردهای شناختی تنظیم هیجان ،شناختی تنظیم هیجان ،تنظیم هیجان ،راهبردهای شناختی ،افسردگی و اضطراب ،مقصر دانستن ،راهبردهای مقصر دانستن ،خرده مقیاس ،استفاده از راهبردهای شناختی ،تمرکز بر تفکر ،مصیبت‌بار تلقی ،دختران و پسران ،نمرات دختران و پسران ،نمره کل ،راه‌برد باز ارزیابی مثبت ،ارزیابی مثبت ،یوسفی ،نمرات دختران ،تحلیل عامل ،منفی ،منفی تنظیم هیجان ،افسردگی رابطه ،اضطراب دختران ،راهبردهای منفی ،معنادار ،ضریب آلفای کرونباخ ،مقیاسهای اضطراب ،کل شناختی ،پژوهش حاضر ،منفی مقصر

هدف: در مطالعه حاضر هدف، بررسی رابطه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان (CERQ) و رابطه آن با افسردگی و اضطراب در دانش آموزان مراکز راهنمایی استعدادهای درخشان شیراز بود. روش: برای دستیابی به این هدف همه دانش آموزان کلاس های اول تا سوم مراکز راهنمایی استعدادهای درخشان شهر شیراز (500) نفر به تکمیل CERQ و شاخص های افسردگی و اضطراب مقیاس SCL-90-R پرداختند. از ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی پایانی، و از روش های تحلیل عوامل و همبستگی نمره کل با نمرات خرده مقیاس ها برای بررسی روایی CERQ استفاده شد. یافته ها: نتایج ضمن تایید پایانی و روایی CERQ نشان دادند که بدون توجه به جنسیت پاسخ دهنده، راهبردهای شناختی مقصر دانستن خود، تمرکز بر تفکر، باز ارزیابی مثبت، مصیبت بار تلقی کردن، و مقصر دانستن دیگران پیش بینی کننده های مهم افسردگی و اضطراب بودند. نتیجه گیری: نتیجه کلی این تحقق نشان می دهد که راهبردهای شناختی تنظیم هیجان از جمله مقصر دانستن دیگران پیش بینی کننده افسردگی و اضطراب هستند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.