Skip to main content
فهرست مقالات

گفتار، جزئی از کردار

نویسنده:

(10 صفحه - از 142 تا 151)

کلید واژه های ماشینی : کردار، سخن، زبان، رسانه، خطا، روایات، احتیاط، پرگویی، انسان، گفتار انسان جزء کردار، کتاب، دهان، حدیث، گناه، سخن گفتن، تشدق، دروغ، زبان رسانه، مردم، کلمه، کلامه، احتیاط در سخن گفتن، جزء کردار، زبان رسانه مهم‌تر از زبان، زبان رسانه استفاده، مخالفانمان، مردم در سخن گفتن، از کردار، آفات زبان، جزء کردار انسان

خلاصه ماشینی: "آری، دلیری و بی‌محابایی مردم در سخن گفتن از آن رو است که گفتارشان را جزء کردارشان نمی‌شمارند و می‌پندارند که فقط به سبب کردارشان مؤاخذه می‌شوند؛ اما آن‌که می‌داند هر چه بگوید در کارنامه‌اش ثبت می‌شود و گفتارش نیز جزء کردارش است، با احتیاط و دقت و حتی وسواس سخن می‌گوید. گویا نظر بدین حدیث بوده که گفته شده است: جراحات السنان لها التئام و لا یلتام ما جرح اللسان و گویا مجد خوافی نظر بدین شعر داشته که گفته است: جراحات سنان درمان‌پذیر است جراحات زبان درمان ندارد (11) باری، سخن در این است که اولا گفتار انسان جزء کردار او است و ثانیا بسا گفتار که از کردار سهمگین‌تر است و مجازاتش بیشتر. نیاز به تفصیل نیست که زبان رسانه مهم‌تر از زبان، به معنای خاص آن است و در استفاده از آن باید بیشتر دقت و احتیاط کرد. هنگامی که دو نفر با یکدیگر صحبت می‌کنند و یا یک نفر در جمعی خصوصی سخن می‌گوید، از زبان، به معنای متداول و خاص آن، استفاده می‌کنند؛ اما هنگامی که کسی در مطبوعات یا رادیو و تلویزیون سخن می‌گوید، از زبان رسانه استفاده می‌کند. (17) مسعود سعد سلمان نیز می‌گوید: نبشتن ز گفتن مهم‌تر شناس به گاه نبشتن به جا آر هوش به گفتن تو را گر خطایی فتد ز بربط فزونت بمالند گوش و گر در نبشتن خطایی کنی سرت چون قلم دور ماند ز دوش (18) آنچه گذشت، مثالی در باره رسانه کتاب بود؛ همین مثال در باره رسانه‌های دیگر نیز صادق است."

صفحه:
از 142 تا 151