Skip to main content
فهرست مقالات

گذار نظام برنامه ریزی درسی ایران به سمت عدم تمرکز در طراحی و تدوین برنامه درسی، با تأکید بر برنامه ریزی

نویسنده: ؛

بهار 1386 - شماره 4 علمی-پژوهشی (20 صفحه - از 49 تا 68)

کلیدواژه ها : تمرکزگرایی ،تمرکززدایی ،نظام آموزشی ،برنامه‌ریزی درسی ،طراحی و تدوین برنامه‌های درسی ،برنامه‌ریزی درسی مبتنی بر مدرسه

کلید واژه های ماشینی : برنامه درسی ،گذار نظام برنامه‌ریزی درسی ایران ،برنامه‌ریزی درسی ،تدوین برنامه درسی ،مدرسه ،تمرکززدایی ،آموزش ،نظام ،معلم ،نظام آموزشی ،برنامه درسی ملی ،فرآیند برنامه‌ریزی درسی ،نظام برنامه‌ریزی درسی در ایران ،حوزه برنامه‌ریزی درسی ،ایران ،برنامة درسی ،حوزه برنامه درسی ،سمت برنامه‌ریزی درسی ،سمت ،نظام آموزش ،کار برنامه‌ریزی درسی ،تمرکزگرایی ،تحول حوزه برنامه درسی ،تدوین برنامة درسی ،آموزش و پرورش ،طراحی و تدوین ،تحول ،اجرا برنامه درسی ،تمرکزگرایی نظام برنامه‌ریزی درسی ،فرآیند

گذار نظام برنامه‌ریزی درسی ایران به سمت عدم تمرکز در طراحی و تدوین برنامة درسی، با تأکید بر برنامه‌ریزی درسی مبتنی بر مدرسه(دکتر نادر سلسبیلی) نظام طراحی، تدوین و اجرای برنامه‌های دورة آموزش عمومی و متوسطه ایران با چالش‌ها و آسیب‌های زیادی، چه از نظر برداشت از مفهوم برنامة درسی و چه از نظر طراحی و تدوین برنامة درسی، روبهروست. از مهم‌ترین چالش‌ها و آسیب‌های این نظام، متمرکز بودن نظام طراحی و تدوین برنامة درسی و انعطاف نداشتن در برنامه‌های درسی است. برنامه‌های درسی کم توجه با بی‌توجه به تفاوت‌های فردی و شناختی دانش‌آموزان، کم توجه به تفاوت‌های اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی، قومی، منطقه‌ای، کم توجه به تحولات علمی، آموزشی، فرهنگی در تراز جهانی، کم توجه با بی‌توجه به رویکردهای جدید و تحولات حوزة برنامة درسی و انتظارات تازه از برنامه‌های درسی است. گذار نظام برنامه‌ریزی درسی ایران به سمت عدم تمرکز در طراحی و تدوین برنامه‌های درسی و تأکید بر برنامه‌های درسی مبتنی بر مدرسه، که در حقیقت نوعی فلسفة عمل در سطح مفهومی و ادراکی نیز هست، امری حتمی است. اما فرایند تغییر به سمت تمرکز زدایی و ایجاد انعطاف نامحدود نیست و با موانع و محدودیت‌هایی روبهروست که مهم‌ترین آنها به ادراکات معلمان، سطح تخصص و توانایی آنها در استفاده از پژوهش و برنامه‌ریزی بر می‌گردد. در عین حال، برنامه‌های درسی باید درجه‌هایی از وحدت و هماهنگی ملی نیز به همراه داشته باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.