Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نگرش و تمایلات رفتاری معلمان در مورد پیشبرد برنامه های جدید درسی

نویسنده: ؛

بهار 1386 - شماره 4 علمی-پژوهشی (36 صفحه - از 103 تا 138)

کلیدواژه ها : برنامه‌درسی جدید ،مشارکت معلم ،نگرش معلم ،اجرای برنامه درسی ،اجرای برنامه‌درسی جدید

کلید واژه های ماشینی : مورد برنامه جدید درسی ،حمایت ،نگرانی ،آموزش ،نگرش معلم ،ادراک ،مشارکت ،تغییر ،تغییر برنامه درسی ،تمایل رفتاری معلم ،نگرش و تمایل رفتاری ،پذیرش برنامه جدید درسی ،مدرسه ،برنامه جدید درسی رابطه ،برنامه درسی جدید رابطه ،دبیر ،قابلیت اجرا برنامه درسی ،مورد پیشبرد برنامه جدید ،تمایل رفتاری ،اجرا برنامه درسی ،پیشبرد برنامه درسی جدید ،اجرا برنامه جدید درسی ،اجرا برنامه درسی جدید ،نگرش ،برنامه ،برنامه درسی جدید ،معلم ،برنامه درسی ،برنامه جدید درسی ،پیشبرد برنامه جدید درسی

بررسی نگرش و تمیلات رفتاری معلمان در مورد پیشبرد برنامه‌های جدید درسی (دکتر عبدالله پارسا) مهم‌ترین ویژگی عدم تمرکز، مشارکت افراد و گروههای ذینفع در سطوح و مراحل مختلف است. مشارکت گسترده تر و سنجیده تر، حس تعلق به برنامه جدید را افزایش داده، مشروعیت و قابلیت اجرای برنامه درسی جدید را تضمین می کند. تشویق گرایش به عدم تمرکز و تلاش برای جلب حمایت و مشارکت گسترده تر مجریان برنامه های درسی با اندیشه اجرای سازگارانه و نیمه سازگارانه برنامه درسی، مستلزم وجود نگرشهای مثبت مجریان برنامه به خصوص معلمان است. معلمان مسئول مرحله اجرایی اصلاحات برنامه درسی هستند و اثرات نهایی اصلاحات تا حد زیادی وابسته به مشارکت، فهم و دانش معلمان از تغییر است. با هدف فهم بیشتر این مفاهیم و رابطه آنها دو تحقیق جداگانه انجام شد. در تحقیق نخست 200 نفر از دبیران فیزیک دوره متوسطه استان فارس و در تحقیق دوم 540 نفر از دبیران ریاضی دوره راهنمایی استان خوزستان شرکت داشتند. در هر دو تحقیق، بین نگرش دبیران به تغییر و نگرش و تمایلات رفتاری آنان نسبت به پیشبرد برنامه درسی جدید رابطه مثبت و معناداری یافت شد. ادراک مثبت معلمان از نسبت سود – هزینه (کارآیی برنامه درسی جدید) و قابلیت اجرای برنامه درسی جدید با تمایلات رفتاری آنها در پیشبرد برنامه درسی جدید رابطه مثبت و معنادار دارد. هر قدر ادراک معلمان نسبت به حمایتهای مدرسه، حمایتهای اداراه‌های آموزش و پرورش و سایر حمایتهای اجتماعی از برنامه درسی جدید مثبت تر باشد، نگرانی آنها از اجرای برنامه درسی جدید کمتر است و تمایلات رفتاری مثبت تری نسبت به پیشبرد برنامه درسی جدید از خود نشان خواهند داد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.