Skip to main content
فهرست مقالات

شب قدر از دیدگاه اهل سنت

نویسنده:

(2 صفحه - از 5 تا 6)

کلید واژه های ماشینی : شب قدر، اهل سنت، روایات، نزول قرآن در شب قدر، ماه رمضان، نزول، پیامبر، شب قدر در ماه رمضان، روایی، شیعه

خلاصه ماشینی:

"در مجموع،به نظر می‌رسد حاصل جمع روایات و وجه غالبآنها و دیگر تفاسیر اهل سنت،نخست بر مسئله زمان شب قدر در ماهرمضان و سپس بر قرار داشتن این شب در دهه سوم اتفاق دارند و وجوهدیگر،با وجود تعدد سندی و اقبال به آن‌ها،به لحاظ ضعف در برابراین دسته روایات و تفاسیر منقول،معتبر نیستند. پاره‌ای احادیث منقول در اسناد روایی اهل سنت،که گاه به آنهااستدلال می‌شود و بی‌طرفدار نیز نیستند،بر این اعتقاد استوارند کهشب قدر مخصوص به دوره خاص حیات پیامبر(ص)بوده است و دیگرشب قدری وجود ندارد. اگرچه تعداد این دسته روایات بین اهلسنت کمتر است،اما در منابع شیعه،روایات زیادی یافت می‌شود کهدر آن‌ها،شب قدر برای قبل از امت پیامبر نیز دانسته شده است. از دیدگاه اهل سنت،شب قدر،شبی است مخصوص امتپیامبر(ص)که تا امروز نیز ادامه دارد و قبل از پیامبر نبوده و در واقع امتیاز(به تصویر صفحه مراجعه شود)*دروازده دمشق در شب قدر مسلمانان بر سایر امت‌هاست؛اگر چه روایاتی اندک شمار نیز در منابعاهل سنت وجود دارد که شب قدر را فقط مربوط به زمان پیامبر(ص)می‌داند. (23) روایات متعدددیگری نیز در این باره ذکرشده است که جمع آنها،در نهایت،ما را به ایننتیجه می‌رساند که دربارۀنزول کلی قرآن در شبقدر اختلاف نظر وجودندارد و زمان آن همینشب مبارک است؛اگرچه در مورد جایگاه نزولنیز،حتی اگر به قول اهلسنت معتقد باشیم ونزول بر بیت المعمور رابپذیریم،باز با روایات ومعتقدات شیعه در اینخصوص و در تأیید نزولبر قلب مبارک پیامبراسلام(ص)در تنافینخواهد بود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.