Skip to main content
فهرست مقالات

کاستی های قرآن پژوهی

نویسنده:

(1 صفحه - از 11 تا 11)

کلید واژه های ماشینی : سینما، قرآن، قرآن‌پژوهی، معنویت، تصویر، تماشاگر، تأویل، تفسیر، قرآن کریم، نزول

خلاصه ماشینی:

"شمار هواداران قرآن از مرزهای دنیای اسلام فراتر می‌رود و حتیپژوهش‌گرانی از ادیان و مکاتب دیگر،با جد و جهد تمام،سودای تحقیقدربارۀ این اثر بلند آوازۀ آسمانی را در سر می‌پرورانند؟ آیا با وجود آثار و تألیفات پرحجم دانشوران اسلامی و غیراسلامیبا عنوان:شرح،تفسیر،تأویل،تاریخ نزول،اسباب نزول و تجویدقرآن،که هزاران جلدکتاب در موضوعاتقرآنی را درکتاب‌خانه‌های عمومیو شخصی تشکیلمی‌دهد،تمام ابعادقرآن برای قرآن‌پژوهانآشکار گردیده است؟ آیا این همهانباشته‌های تألیفی درعرصۀ قرآن‌پژوهی،کهسال‌به‌سال در اقصینقاط جهان بر توسعه وکثرت آنها در قالبسخت‌افزار نیز افزودهمی‌شود،توانسته استمفهوم صحیح همۀگفتنی‌ها،نکته‌ها،رازها،رمزها،طرح‌ها وبیشن‌های قرآنی را،آنگونه که هست،به همۀمخاطبان قرآن-که همۀمردمان روی زمین‌اند-به‌گونۀ شایسته و بایستهعرصه کند؟ چه بسا کثرتآثار و تألیفات بی‌شماردر مسائل قرآنیآن‌چنان موجباعجاب شود کهگروهی بپندارند همۀگفتنی‌ها دربارۀ اینپدیدۀ آسمانی گفته و یاهنوشته شده و دیگرجای توضیح و تفسیر و تبیین باقی نمانده است!پس مطالعۀ این همهآثار که دیگران گفته و یا نوشته‌اند ما را بس!آیا حقیقت چنین است؟ در نگاه ژرف‌اندیشان،هفت شهر عشق و معرفت وادی قرآن،بسی فراتر و والاتر از آن است که جویندگان راهش تاکنون مراحلی از آنرا در نور دیده‌اند؛بلکه آنان هم هنوز اندر خم یک کوچه هستند؛وادامۀ این راه با پویندگان آگاهی است که بخواهند با جد و جهد تمام اززلال معرفت قرآن سیراب شوند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.