Skip to main content
فهرست مقالات

سایت شناسی

(1 صفحه - از 16 تا 16)

کلید واژه های ماشینی : اینترنت ،وبلاگ ،اطلاعات ،رهایی ،سوژه ،رسانه‌ها ،ثبت ،پدیده تکنولوژیکی ،شبکه‌های ،مخاطب ،تجربه ،هویت ،اینترنت پدیده تکنولوزیکی ،این‌سایت ،زمان ،تجربه رهایی و آزادی اشاره ،امکان ،تجربه انسانی اینترنت ،رسانه‌ها و پدیده‌های تکنولوژیکی ،اختیار عقلانیت ابزاری اینترنت ،روابط ،پدیده‌های تکنولوژیکی مارا ،جریان‌های سیال اطلاعات ،امکان تغییر هویت در اینترنت ،اینترنت فراهم ،آزادی تکنولوژیکی ،روابط انسانی در فضایسایبر ،اصلی ،رهایی و خودآیینی افراد ،هویت مجازی اینترنت

خلاصه ماشینی:

"مشابه همین بحث در مورد اینترنت هم می‌تواند صادق باشد؛آنجا که از خود بپرسیم آیا این همه آزادی تکنولوژیکی که اینترنتفراهم می‌آورد،پتانسیلی است برای افراد تا بتوانند مستقل از سیستمو خودآیین بیندیشند و باشند یا صرفا آزادی بیشتر برای مصرف بیشتراست؟! مشابه همین بحث در مورد اینترنت هم می‌تواند صادق باشد؛آنجا که از خود بپرسیم آیا این همه آزادی تکنولوژیکی که اینترنتفراهم می‌آورد،پتانسیلی است برای افراد تا بتوانند مستقل از سیستمو خودآیین بیندیشند و باشند یا صرفا آزادی بیشتر برای مصرف بیشتراست؟! چندکاره و سیالشدن هویت را می‌توان از دیدی پست‌مدرن مثبت ارزیابی کرد و نیزمی‌توان با دیدی شکاکانه،آن را با تسهیل مصرف در جهت درگیریهرچه بیشتر به مصرف‌کنندگی-که به آن اشاره شد-مقایسه کرد واز خود پرسید آیا درگیر شدن در این جریان‌های سیال اطلاعات ما رابیشتر به سوژه خودمختار نزدیک می‌کند یا فاصله گرفتن هرچه بیشترو حل نشدن در آن؟ رابعا:آیا نوعی از غوطه‌وری در اینترنت نمی‌تواند در ردیف وقت‌کشیاز طریق درگیری با دنیای بازی‌های کامپیوتری باشد؟بازی‌هایی کهبیش از آنکه محتوای مثلا ورزشی یا حادثه‌ای آنها مورد توجه باشد. چندکاره و سیالشدن هویت را می‌توان از دیدی پست‌مدرن مثبت ارزیابی کرد و نیزمی‌توان با دیدی شکاکانه،آن را با تسهیل مصرف در جهت درگیریهرچه بیشتر به مصرف‌کنندگی-که به آن اشاره شد-مقایسه کرد واز خود پرسید آیا درگیر شدن در این جریان‌های سیال اطلاعات ما رابیشتر به سوژه خودمختار نزدیک می‌کند یا فاصله گرفتن هرچه بیشترو حل نشدن در آن؟ رابعا:آیا نوعی از غوطه‌وری در اینترنت نمی‌تواند در ردیف وقت‌کشیاز طریق درگیری با دنیای بازی‌های کامپیوتری باشد؟بازی‌هایی کهبیش از آنکه محتوای مثلا ورزشی یا حادثه‌ای آنها مورد توجه باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.