Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان شیوع ترانزیشن مهره کمری و ارتباط آن با کمردرد

نویسنده: ؛ ؛

مرداد و شهریور 1379 - شماره 20 (8 صفحه - از 26 تا 33)

کلید واژه های ماشینی : آنومال ،مهره آنومال ،فراوانی مطلق لومباریزاسیون ،فراوانی مطلق ساکرالیزاسیون ،توزیع فراوانی مطلق ،میزان شیوع ترانزیشن مهره ،فتق دیسک ،ترانزیشن مهره کمری ،افراد مبتلا به کمردرد ،ترانزیشن مهره ،لومباریزاسیون ،ساکرالیزاسیون ،میزان شیوع ،میزان شیوع ترانزیشن مهره‌ای ،ترانزیشن مهره‌ای در گروه ،فتق دیسک بین مهره‌ای ،شیوع ترانزیشن ،ترانزیشن ،ترانزیشن مهره‌ای ،شیوع ترانزیشن مهره‌ای ،مهره‌ای ،مهره‌ای در گروه شاهد ،گروه مبتلا به کمردرد ،متغیر فتق دیسک ،کمری ،میزان شیوع آنومالی فوق ،دیسک بین مهره‌ای ،ساکرالیزاسیون و لومباریزاسیون ،درصد فراوانی ناهنجاری فوق ،مهره‌ای در گروه

ترانزیشن مهره کمری که یک مشکل مطرح در بهداشت حرفه ای و پزشکی قانونی می باشد، عبارت است از ساکرالیزاسیون و لومباریزاسیون، که در 3 تا 20 درصد جمعیت عادی دیده می شود. از طرفی کمر درد یکی از مشکلات بزرگ در جامعه امروزی می باشد. اگر چه قبلا ارتباط این ناهنجاری با کمردرد، فتق دیسک بین مهره ای و جنس به طور گسترده مطالعه شده، ولی نتایج آنها ضد و نقیض است. هدف از این بررسی تعیین میزان شیوع این آنومالی و ارتباط آن با متغیرهای فوق می باشد. این بررسی در 250 فرد مبتلا به کمردرد (گروه مورد) و 250 فرد غیرمبتلا (گروه شاهد) انجام شد که گروه مورد بر اساس متغیر فتق دیسک بین مهره ای به دو زیرگروه با فتق دیسک بین مهره ای (182 نفر) و فاقد فتق دیسک بین مهره ای (68 نفر) تقسیم شدند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه 40 (20 الی 60) سال بود (نمونه گیری به روش آسان بود). هر دو گروه از نظر کلینیکی و رادیولوژی مورد ارزیابی قرار گرفتند و میزان شیوع ترانزیشن مهره ای در گروه شاهد 8/8 درصد (10 نفر ساکرالیراسیون، 22 نفر لومباریزاسیون)، در گروه مـــورد 4/6 درصد (7 نفر ساکرالیزاسیون، 9 نفر لومباریزاسیون)، در هر دو گروه 6/7 درصد (16 نفر ساکرالیزاسیون، 22 نفر لومباریزاسیون)، در مردان 9/8 درصد (11 نفر ساکرالیزاسیون، 13 نفر لومباریزاسیون)، در زنان 6 درصد (6 نفر ساکرالیزاسیون، 8 نفر لومباریزاسیون)، در افراد مبتلا به کمر درد با فتق دیسک بین مهره ای 8/2 درصد (4 نفر ساکرالیزاسیون، 3 نفر لومباریزاسیون) و در افراد مبتلا به کمردرد با منشا غیرفتق دیسک بین مهره ای 6/3 درصد (3 نفر ساکرالیزاسیون 6 نفر لومباریزاسیون) بود. مقایسه یافته ها در بین دو گروه فوق نشان داد که بین ترانزیشن مهره ای (ساکرالیزاسیون، لومباریزاسیون) با کمر درد (P=%3988)، فتق دیسـک بین مهــره ای (P=%2123) و جنس (P=%2778) از نظر آماری ارتباط معنی داری وجود ندارد. نتیجه گیری می شود این ناهنجاری را در صورتی می توان به عنوان علت کمر درد در نظر گرفت که سایر عوامل ایجاد کننده آن رد شده باشد و لذا در ایجاد کمر درد و فتق دیسک بین مهره ای نفش ندارد

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.