Skip to main content
فهرست مقالات

«جراحی» در تمدن اسلامی، تألیف و روش ها

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : جراحی ،درمان ،بیماری‌های ،طب ،سرطان ،درمان بیماری‌های ،مقعد ،مثانه ،داروهای ،اخوینی ،ابن‌سینا ،معالجه ،روش ،تاریخ طب در ایران ،کتاب ،اصول درمان جراحی سرطان ،درمان سرطان ،بریدن ،سنگ مثانه ،داغ ،اصول درمان جراحی امراض ذکر ،درد ،معالجه بیماران از روش داغ ،روش ها ،بدن ،جراحی سنگ مثانه ،تمدن اسلامی ،علاج ،روش‌های جراحی ،جراحی استخوان

خلاصه ماشینی:

"سایر کتاب‌ها و آثار رازی که در آنها مباحث جراحی مطرح شده، به این شرح است: المنصوری: مقاله هفتم این کتاب با عنوان «جمل و جوامع فی الصناعة الجبر و القروح» در مورد شکسته بندی و درمان زخم‌ها است. 14 او در معالجه بیماران از روش داغ کردن استفاده کرده و در این مورد گفته است: داغ برای چند نوع بیماری بهره دارد: باز دارنده تباهی است و نمی‌گذارد فساد انتشار یابد. علاج عقربک: ابن سینا در علاج عقربک(کژدمه) که عفونت اطراف ناخن است، دستور داده است اگر ورم ماده جمع شد، شکافی نازک و کوچک در آن ایجاد گردد تا ماده جمع شده تخلیه شود، اگر چرک کرده است، باید گوشت پیرامون ناخن را ببرد و جسم خارجی مانده نیز بریده شود. 5. معالجه اندام تباه شده و بریدن آن ابن سینا در این باره، روش ذیل را تجویز نموده است: هرگاه اندامی بر اثر مزاج تباه با ماده یا بدون ماده فاسد می‌شود و به وسیله شکافتن و مرهم‌ها به همان صورت که در کتاب‌های جزئی مذکور است، چاره‌ای نیست و ناگزیر باید گوشت تباه شده را از آن اندام گرفت. 7. اورولژی رازی در کتاب الحصی فی الکلی و المثانة ضمن شرح علایم تشکیل دهنده سنگ‌کلیه، نحوه درمان طبی آن‌را ذکر نموده و در صورت موءثر نبودن درمان، عمل جراحی را توصیه کرده است."

صفحه:
از 97 تا 109