Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مجاورت تشریحی تنه اصلی عصب صورتی (facial) و شاخه های گردنی صورتی (cervicofacial) و شاخه های دهانی (buccal) و شقیقه ای (temporal) آن

نویسنده:

(4 صفحه - از 11 تا 14)

کلید واژه های ماشینی : بررسی مجاورت تشریحی تنه ،مجاورت تشریحی تنه اصلی ،عصب ،تنه اصلی عصب ،عصب صورتی با ورید رترومندیبولر ،شاخه ،عصب صورتی مهمترین عنصر ،تشریحی ،ورید رترومندیبولر و شاخه بوکال ،مجرای غدد بناگوشی مورد بررسی ،جراحی‌های ،ارتباطات عصب صورتی با ورید ،فاصله تنه اصلی عصب ،مجرا ،صورتی مهمترین عنصر تشریحی ،شاخه‌ای گردنی ،مورد تشریح غدد بناگوشی ،جسد تنه اصلی عصب ،عنصر تشریحی ناحیه ،جراحی‌های سر و گردن ،شاخه‌های دهانی ،اجساد موجود در پزشکی ،شاخه گیجگاهی صورتی و گردنی ،تنه گردنی صورتی و شاخه ،اصلی ،تقاطع ،شاخه دهانی و مجرای پاروتید ،فاصله ،گیجگاهی ،تنه سرویکوفاسیال و ورید رترومندیبولر

عصب صورتی مهمترین عنصر تشریحی ناحیه صورت بوده و با توجه به آناتومی پیچیده رشته های آن، احتمال وارد آمدن آسیب در جراحی های سر و گردن، همواره از دغدغه های اصلی جراحان می باشد. تعداد 22 مورد تشریح غدد بناگوشی، بر روی اجساد موجود در پزشکی قانونی تهران، انجام شد. ارتباطات عصب صورتی با ورید رترومندیبولر و شاخه بوکال آن با مجرای غدد بناگوشی مورد بررسی قرار گرفت.

خلاصه ماشینی:

"عصب صورتی مهمترین عنصر تشریحی ناحیه صورت بوده و با توجه به آناتومی پیچیده رشته‌های آن،احتمال وارد آمدن آسیب در جراحی‌های‌ ارتباطات عصب صورتی با ورید رترومندیبولر و شاخه بوکال آن با مجرای مورد بررسی قرار گرفت. تنه اصلی قطع شده بود که این 2 نمونه از مطالعه خارج شد و رترومندیبولر در زیر تنه سریکوفاسیال قرار داشت(82 درصد) و در 4 مورد نیز ورید روی تنه قرار داشت(18 درصد). 23 درصد)و در 4 مورد این فاصله 26-23 mm بود(18 و یا با آن تقاطع داشت در 7 مورد(8/31 درصد)عصب بالای‌ درصد)نیز عصب در پائین مجرا و بصورت موازی با آن قرار این تنه قرار5دارد و در مطالعه ما در 82 درصد موارد ورید عصب در پائین مجرا قرار دارد ولی در 23 درصد از اجساد ما در مقالات دیگر 25 درصد ذکر شده عصب و مجرا باهم‌ مجرا قرار دارد در بررسی ما تنها در 55 درصد موارد عصب زیر"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.