Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی پرونده های شکایت از قصور پزشکی در رشته بیهوشی ارجاع شده به کمیسیون سازمان پزشکی قانونی کشور در شش ساله منتهی به اسفند 1378

نویسنده:

(7 صفحه - از 4 تا 10)

کلید واژه های ماشینی : کمیسیون سازمان پزشکی قانونی کشور، پزشکی، پرونده شکایت از قصور پزشکی، بررسی پرونده‌های شکایت از قصور، قصور پزشکی در رشته بی‌هوشی، پرونده، بیمار، بی‌هوشی، بی‌هوشی ارجاع‌شده به کمیسیون سازمان، قصور کادر بی‌هوشی

امروزه علی رغم تلاش جامعه پزشکی و کادر بهداشتی و درمانی و نیز پیشرفت تکنولوژی درمانی، میزان نارضایتی و شکایت بیماران، رو به افزایش نهاده است. این امر گرچه از یک سو بدلیل خطاهای پزشکی می باشد ولی از سوی دیگر ریشه در عدم موفقیت پزشکان در برقراری ارتباط با بیماران دارد که عمده ترین دلیل اقامه دعاوی بر علیه پزشکان در سالهای اخیر بوده است. از ابتدای سال 1373 تا پایان 1378 در کمیسیون پزشکی قانونی تهران، 1266 پرونده مربوط به شکایت از قصور پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است که در 127 مورد (10 درصد) به نحوی کادر بیهوشی درگیر بوده است، در 95 درصد پرونده هایی که قصور تایید گردید، متخصص بیهوشی با 84 مورد و پزشک معالج با 43 مورد و مدیریت بیمارستان با 26 مورد، رتبه های اول تا سوم مقصرین را به خود اختصاص داده اند. بیشترین تعداد شکایت به دنبال فوت بیمار (114 مورد) بوده است

خلاصه ماشینی: "این امر گرچه از یک سو بدلیل خطاهای پزشکی می‌باشد ولی از سوی دیگر ریشه در عدم موفقیت پزشکان در برقراری ارتباط از ابتدای سال 1373 در کمیسیون پزشکی قانونی تهران،1266 پرونده مربوط به شکایت از قصور پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است که در سال 127 مورد(10 درصد)به نحوی کادر بیهوشی درگیر بوده است،در 95 پرونده‌هائی که قصور تایید گردید،متخصص بیهوشی با بیشترین تعداد شکایت بدنبال فوت بیمار(14 مورد)بوده است. شکایت از قصور پزشکی مورد بررسی قرار گرفته که در سال‌ شکایت از قصور پزشکی قانونی کشور از ابتدای سال 1373 تا از 36 پرونده شکایت از قصور پزشکی در سال 1373 که کادر در کمیسیون سازمان پزشکی قانونی کشور 2805 پرونده مورد 127 مورد(10 درصد)شکایت از قصور پزشکی طی شش‌ بیهوشی مقصر شناخته شده که در 84 مورد(1/66 درصد) نمودار 1-فراوانی شکایت از قصور کادر بیهوشی طی سالهای 73 الی 78 به تفکیکی جنس نمودار 2-فراوانی نوع جراحی انجام شده در پرونده‌های شکایت از قصور کادر بیهوشی (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 3-وضعیت بیماران هنگام ترخیص از بیمارستان،به تفکیک جنس،در پرونده‌های شکایت از قصور کادر بیهوشی. نمودار 4-نوع بیماری زمینه‌ای در صاحبان پرونده‌های شکایت از قصور کادر بیهوشی نمودار 5-فراوانی پزشکان معالج در پرونده‌های شکایت از قصور کادر پزشکی (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 6-فراوانی نسبی میزان قصور برحسب درصد در پرونده‌های شکایت از قصور کادر بیهوشی جدول 1-توزیع فراوانی نسبی مطلق پزشکان معالج به تفکیک رشته تخصصی در پرونده‌های شکایت از قصور کادر بیهوشی جدول 2-توزیع فراوانی نسبی و مطلق متهمین به قصور در پرونده‌های شکایت از قصور کادر بیهوشی منابع"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.