Skip to main content
فهرست مقالات

تعیین ارتباطات و معادلات همبستگی بین شاخصهای تن سنجی anthropometric به تفکیک جنس در کودکان 4-1 ساله مهد کودکهای شمال شهر تهران

نویسنده: ؛ ؛ ؛

بهار 1381 - شماره 26 (6 صفحه - از 27 تا 32)

کلید واژه های ماشینی : دور باسن ،دور کمر ،شاخصهای تن سنجی ،دور بازو ،باسن ،گروههای سنی ،کمر ،تعیین اندازه‌های ابعاد بدن ،ساله ،میانگین دور باسن ،دور سینه ،بدن به تفکیک گروه‌های ،سنجی به تفکیک ،تن سنجی ،تعیین ارتباطات و معادلات همبستگی ،اختلاف میانگین دور سینه ،تفکیک جنس ،سینه ،اندازه‌های ابعاد بدن ،میانگین قد و وزن ،مهد کودکهای ،دور سر ،میانگین وزن ،شاخصهای تن ،سنی ،سنجی ،میانگین دور سینه ،اختلاف میانگین دور ،تعیین ارتباط ،سالگی

تعیین اندازه های ابعاد بدن و شاخص های تن سنجی یکی از معیار های مهم برای ارزیابی رشد جسمانی و تغذیه ای در کودکـان می باشد: رشد کودکـان در 1 تا 2 سالگی سریع بوده ولی بعد از 2 سالگی کمتر می شود، تغییراتی که در قد، وزن، دور بازو ، دور کمر، دور باسن تا 5 سالگی ایجاد می شود، برای تعیین تغییرات در ابعاد بدن و وضعیت رشد و تغذیه، شاخص های مناسبی می باشند، از طرفی تعیین ارتباط و همبستگی بین ابعاد بدن، کاربرد زیادی در بخش های مختلف تحقیقـاتی دارد، همچنین افزایش دورسر نشان دهنده رشد مغز است: این تحقیق در سال 1378 بر روی 1060 کودک 1 تا 4 ساله که 529 نفر دختر و 531 نفر پسر بودند، انجام گرفت. بررسی در مهد کودک های تهران و به روش مطالعه مقطعی صـورت پذیرفـت. در این مطالعه قد، وزن، دور بازو ، دور سینـه ، دور سر، دور باسن ، دورکمر مورد اندازه گـیری قرار گرفت. داده ها با نـرم افـزار spss تحـتWindows ، تجزیه و تحلیـل آماری شدند و P<0.05 معنی دار تلقی شد: میانگین و انحراف معیار ابعاد تعیین گردید سپس اختلاف میانگین ابعاد مختلف بدن به تفکیک گروه های سنی و جنسی محاسبه شد و از آزمون آنالیز واریانس (Variance Analysis) برای تعیین معنی دار بودن آن استفاده گردید و نحوه ارتباط اندازه ها با همبستگی (Regresion) مشخص شد: در پسران و دختران یک ساله، اختلاف میانگین تمام شاخـص ها، غیر از وزن معنی دار بود .در گروه سنی دو ساله میانگـین دور سینه ،دور بازو ، دور کمر، به تفکیک جنس معنی دار نبود: در گروه سنی سه سـاله، میانگین دور باسن و در گروه سنی چهار ساله، میانگین وزن معنی دار بود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.