Skip to main content
فهرست مقالات

معرفی اجمالی یک صد طرح تحقیقاتی، پایان نامه و مقاله مرتبط با طب و دین

بهار و تابستان 1383 - شماره 17 و 18 (19 صفحه - از 218 تا 236)

کلید واژه های ماشینی : ماه مبارک رمضان ،علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ،قرآن کریم ،روزه‌داری ،تأثیر آوای قرآن کریم ،روزه‌داری ماه مبارک رمضان ،بررسی اثرات روزه‌داری ،هـ ،طب اسلامی ،روزه‌داری در ماه مبارک ،رمضان ،بررسی تأثیر آوای قرآن ،نگرش مذهبی ،بررسی تأثیر روزه‌داری ،کریم بر میزان اضطراب ،اسلام به علم پزشکی ،آوای قرآن کریم ،اثرات روزه‌داری ،تلقیح مصنوعی ،کریم ،تأثیر روزه‌داری ،دانشگاه علوم ،ماه رمضان ،میزان افسردگی ،مذهبی ،دیدگاه اسلام ،پزشکان مسلمان ،روزه‌داری در ماه ،میزان تأثیر صوت قرآن

صفحه:
از 218 تا 236