Skip to main content
فهرست مقالات

معرفی کتاب: انگل شناسی پزشکی

نویسنده:

(3 صفحه - از 7 تا 9)

خلاصه ماشینی:

"در قسمت اول یعنی راسته تک یاختگان مباحث زیر بترتیب بررسی شده است 1-اهمیت 2-تعریف 3-مرفولوژی‌ 4-سیتوپلاسم 5-اکتوپلاسم 6-اندوپلاسم 7-هسته قسمت دوم یعنی فیزیولوژی به ترتیب بخش‌های‌ زیر را توضیح داده است 1-حرکت 2-تنفس 3-تغذیه 4-دفع‌ 5-احساس 6-تکثیر و انواع آن که شامل الف:تکثیر غیر جنسی ب:تکثیر جنسی 7-تروفوزوئیت 8-سیست 9- کیسه‌دار شدن 10-خروج از مرحله سیستی 11-بیماریزایی‌ که شامل انتقال آلودگی،آسیب‌شناسی و نشانه‌شناسی، ایمیونولوژی،پیشگیری در قسمت سوم یعنی طبقه‌بندی تک یاختگان‌ انگل‌شناسی انسان،مهمترین تک یاختگان انسان در دو گروه اصلی بشرح زیر تقسیم‌بندی می‌شوند: 1-تک یاختگان انگلی روده و حفرات بدن 2-تک یاختگان انگلی خون و نسوج طبقه‌بندی علمی تک یاختگان انگلی که از نظر پزشکی واجد اهمیت هستند با صرفنظر از جزئیات و توضیحات‌ بشرح زیر خلاصه می‌شوند: فوق رده:ریز و یودا(ریشه بائییان یا آمیب‌ها)که‌ شامل رده لوبزا،از این رده آمیپیدا(آمیب‌ها)از نظر پزکشی حائز اهمیتند. در این قسمت دنباله تک یاختگان انگلی روده و حفرات بصورت تقسیمات زیر آمده است:1-زیر رده:کوکسیدیا 2-جنس:ایزوسپورا 3-ایزوسپورابلی(نام بیماری، مرفولوژی،سیر تکاملی،اپیدمیولوژی،بیماریزایی،تشخیص، درمان،پیش‌گیری)4-جنس:کریپتوسپوریدیوم‌[نام‌ بیماری،مرفولوژی،سیر تکاملی که شامل(مرحله تکثیری‌ غیر جنسی و مرحله تکثیر جنسی)،اپیدمیولوژی،بیماریزایی، تشخیص،درمان،پیشگیری‌]5-بلاستوسیستیس‌ هومینیس 6-راسته:میکروسپورا(نام مترادف،بیولوژی، برخی میکروسپوریدیایهای مهم در پزشکی) بطور کلی در این فصل آمیب‌ها که احتمالا بدوی‌ترین‌ شکل موجودات زنده می‌باشند دارای گونه‌های متنوعی‌ هستند که اکثرا دارای زندگی آزاد بوده و تعداد کمی از آنها به زندگی انگلی عادت کرده‌اند،همینطور،مژکداران‌ تک یاختگانی که در این کلاس جای گرفته‌اند وجه‌ مشخصه آنها وجود مژک‌های منظمی است که سطح بدن‌ آنها را پوشانده و تک یاخته بوسیله آنها حرکت می‌کند و همینطور تاژکداران مورد بحث بررسی و طبقه‌بندی قرار گرفته است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.