Skip to main content
فهرست مقالات

مقاله: اسید آبسزیک ABA یاهورمون تنش گیاهان

نویسنده:

(2 صفحه - از 35 تا 36)

کلید واژه های ماشینی : اسید آبسزیک ،اسید آبسزیک ABA ،گیاه ،ABA ،آب ،آبسزیک ABA یاهورمون ،یاهورمون تنش گیاهان ،هورمون تنش گیاهان ،رطوبتی و نقش اسید آبسزیک ،انتقال اسید آبسزیک ،مسیر بیوسنتزی اسید آبسزیک ،فیزیولوژی گیاهی ،آبسزیک اسید ،آبسزیک خواص غشا سلول‌های محافظ ،روزنه ،نقش بیولوژیک اسید آبسزیک ،رشد گیاهی ،کاهش غلظت مواد ،مقدار ABA ،بافت‌های گیاهی ،تغییرات پتانسیل آب در سلول‌ها ،آبسزین II ،سلول‌های محافظ ،سلول‌های محافظ خارج ،کربنه ،غلظت ABA ،تولید ،مقدار ABA نقش ،سلول‌های محافظ انتقال ،تنش رطوبتی و نقش

خلاصه ماشینی:

"K نحوه ساخت:(بیوسنتز) تلاش‌هایی که برای مشخص شدن مسیر بیوسنتزی اسید آبسزیک صورت‌ گرفته است بر اساس وارد کردن مواد حد واسط به صورت رادیواکتیو به گیاه می‌باشد. تنش رطوبتی و نقش اسید آبسزیک در هنگام کاهش رطوبت و بروز تنش آب،اسید آبسزیک خواص غشا سلول‌های‌ محافظ روزانه‌ای را طوری تغییر می‌دهد که یون پتاسیم( K+ )بتواند از آن عبود و به خارج نشست کند که باعث کاهش غلظت مواد محلول می‌شود و در اثر پدیده اسمز آب‌ از سلول‌های محافظ خارج می‌شود و باعث کاهش فشارتور ژسانس و در نتیجه بسته‌ شدن روزنه‌های می‌شود و هنگامی که اثرات تنش رفع می‌شود مقدار ABA کاهش‌ یافته و یون پتاسیم( K+ )دوباره به داخل سلول‌های محافظ انتقال می‌یابد و در نتیجه باعث افزایش فشار تورژسانس و باز شدن روزنه می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.