Skip to main content

تعلیم و تربیت استثنائی

این نشریه از تاریخ 1389/10/01 دارای رتبه علمی-ترویجی می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.

دی 1383 - شماره 37