Skip to main content
آدرس :
تلفن :
025-37176258
درباره ناشر
اين دانشگاه از مؤسسات آموزش عالى غير دولتى است كه از سال 1378 با مجوز رسمى شوراى عالى انقلاب فرهنگى، فعاليت آموزشى خود را در قالب دانشکده علوم حدیث آغاز كرده و امروز با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با نام «دانشگاه قرآن و حدیث» به فعالیت خود ادامه می‌دهد، که دارای سه دانشکده فعال با عناوین «دانشکده علوم و معارف قرآن»، «دانشکده علوم و معارف حدیث» و «دانشکده علوم و معارف اسلامی» و نیز شعبه ای در تهران با عنوان «پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث» است. این دانشگاه هم اکنون در سه شهر قم، تهران و اصفهان فعالیت دارد و از مراکز آموزش عالی منحصر به فرد در حوزه مباحث حدیثی در کشور به شمار می‌آید
آدرس اینترنتی
http://qhu.ac.ir/
پست الکترونیک

علوم حدیث

 • آخرین شماره :
  بهار 1396 - شماره 83
 • وابسته به :
  دانشکده علوم حدیث

علوم الحدیث

 • آخرین شماره :
  رجب و ذی الحجة 1429 - العدد 24
 • وابسته به :
  دانشکده علوم حدیث

حدیث و اندیشه

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1396 - شماره 33
 • وابسته به :
  دانشگاه قرآن و حدیث

حدیث حوزه

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1395 - شماره 13
 • وابسته به :
  مرکز تخصصی حدیث حوزه

تفسیر اهل بیت(علیهم السلام)

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1393 - شماره 4
 • وابسته به :
  دارالحدیث

کتاب و سنت

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1394 - شماره 8

کلام اهل بیت (علیهم السلام)

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1394 - شماره 2