Skip to main content
Article List

تحلیل تأثیر تغییرات آب‌وهوایی و چالش‌ها و فرصت‌های حاصل از آن بر بحران‌های منطقه‌ای

Writer:

Science-Research/ISC (20 page(s) - From 69 to 88)

این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، با استناد به آمارها و داده­های عینی و در چارچوب نظریة واقع‌گرایی، به‌دنبال بررسی تأثیرات چالش­ها و فرصت­های ناشی از تغییرات آب‌وهوایی بر بحران­های منطقه­ای است. یافته­ها بیان می‌کند در دهه­های اخیر، افزایش انتشار گازهای گلخانه­ای ناشی از رشد سریع جمعیت از یک­سو و تشدید فعالیت­های اقتصادی و صنعتی بشر از سوی دیگر، موجب ایجاد تغییرات آب‌وهوایی در مقیاسی جهانی شده است. افزایش دمای هوا، بالاآمدن سطح آب­ها و نوسان‌های بارندگی، مهم‌ترین پیامدهای تغییرات آب‌وهوایی هستند که ادامة حیات بشر را با چالش­ها و گاه فرصت­های تازه­ای مواجه کرده­اند. امروزه کمبود ذخایر آب شیرین و منابع غذایی، شیوع بیماری­های واگیردار و مهاجرت از جمله چالش­هایی است که به‌ویژه مناطق حاره­ای و کشورهای درحال‌توسعة واقع در اطراف خط استوا را درگیر کرده­اند. در مقابل، پیش­بینی می­شود در دهه­های آتی، ذوب یخچال­های عظیم، یخبندان­های دائمی و کاهش سرمای شدید در مناطق قطبی، به‌ویژه قطب شمال، فرصت­های تازه و شرایط مساعدی را برای سکونت در این مناطق، استخراج ذخایر ارزشمند کانی، فسیلی و غذایی و نیز دستیابی به راه­های ارتباطی تازه فراهم آورند و به کشورهای توسعه‌یافتة واقع در اطراف قطب شمال بیش از دیگر دولت­ها بهره­ برسانند. بدیهی است هریک از این چالش­ها و فرصت­ها، به‌نوعی زمینه را برای تشدید دشمنی­ها و تضادهای دیرین هموار می­کنند یا حتی موجب بروز تنش­ها و درگیری­های تازه میان کشورهای مختلف جهان می­شوند و به‌این‌ترتیب تحول‌های جدیدی را در منطقه­ رقم می­زنند.

  • Downlaod HTML
  • Download PDF

You should become a Enter to be able to see articles.