Skip to main content
Article List

راهبرد نیایش در صحیفه سجادیه

Writer:

(33 page(s) - From 94 to 126)

Automated keywords : صحیفه سجادیه ، امام ، دعا ، خدا ، قرآن ، امام سجاد ( ع ) ، اسلامی ، عترت ، دین ، امامت

خلاصه ماشینی:

"»8 تنها راهی که پیش روی امام باز بود،دعا و نیایش و سخن گفتن با خدا بود و ایشان‌ از همین راه به بازسازی جامعه پرداخیت و معارف عالی دین را در قالب دعا منتشر ساخت و لها و ذهن‌های تشنه را از آبشخور وحی سیراب نمود و صحیفه سجادیه-نه‌ یک کتاب دعا بلکه-دانشگاه عمیق و روحانی و فراگیری شد که مرزهای اختناق و تعصب و کفر و الحد و زور و تزویر را درنوردید و خورشید وش برآسمان فرهنگ و دانش برآمد و جامعهء مرده را نور وگرمای معنویت و دیانت بخشید و یخ‌های جمود و تعصب را ذوب کرد و زمینهء بازگشت مردم را فراهم ساخت؛همانطور که در انتهای‌ حدیث امام صادق(ع)یاد شد که مردم کم‌کم روشن شدند و بازگشتند و تعداد انسان‌های‌ فهمیده و روشن‌بین فزونی گرفت. گر چشم پاک عشق بگشایی به عالم‌ و ز خاک راه دوست یابی توتیا را ز آوازهء تسبیح و تقدیس و ستایش‌ عرش ملایک بینی این بی‌حد فضا را تسبیح ایزد بشنوی ز افلاک و انجم‌ هم نطق آب و آتش و خاک و هوا را 24 چنانکه یاد شد،امام و پیامبر نه تنها صدای تسبیح و تحمید همهء پدیده‌ها را به طور واقعی می‌شنوند بلکه از توانایی ویژه‌ای برخوردارند که می‌توانند آنها را برای دیگران نیز به سخن درآورند و امام سجاد(ع)نیز چنین کرده است: ابوجبیر-دانشمند اهوازی-می‌گوید:من زمانی به امامت محمد بن الحنفیه-فرزند علی(ع)-معتقد شدم و برای انجام حج به مکه رفتم."


You should become a Enter to be able to see articles.