Skip to main content
فهرست مقالات

how tavoid lack of fusion in mic - welding روش های اجتناب از عیوب فقدان جوش در جوش میگ

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : عیب فقدان جوش ، عیوب فقدان جوش در جوش ، جوشکاری ، الکترود ، قطعه ، فقدان جوش در جوش میگ ، عیب فقدان جوش وضعیت تورچ ، ولتاژ ، سرعت تغذیه الکترود ولتاژ جوش ، تورچ

خلاصه ماشینی:

"مقدار ولتاژ برای یک جوش با فاصله ثابت بین نقطه جوش در روی‌ قطعه تا سر تورچ الکترود ضمن ثابت در نظر گرفتن پارامترهای دیگر جوشکاری، به نوع اتصال لبه‌ها بستگی دارد. برای حصول اطمینان از نفوذ مناسب جوش بین قطعه و خط جوش‌ قبلی تنظیم سرعت حرکت الکترود بر اساس نرخ ذوب ضروری است. برای جلوگیری از بوجود آمدن عیب فقدان جوش وضعیت تورچ به‌ گونه‌ای انتخاب می‌شود که حوضچه مذاب به سمت جلو یا عقب جهت‌ حرکت تورچ جاری نگردد. اگر نرخ ذوب افزایش یابد ولی سرعت حرکت تورچ پایین باشد مذاب داخل حوضچه ذوب به جریان افتاده و از قوس جوش پیش می‌افتد که‌ در این وضعیت نفوذ ذوب ناکافی بوده و عیوب فقدان جوش بوجود خواهد آمد. این وضعیت بخصوص در جوشکاری‌های تمام مکانیزه،باعث کاهش‌ نرخ ذوب در لبه‌های کناری جوش شده و احتمال بروز عیب فقدان جوش‌ را زیاد نماید؟فاصلهء بیش از حد تورچ از قطعه به همراه یک الکترود نه‌ خیلی صاف در جوشکاری،باعث انحراف الکترود از محور تغذیه خود خواهد شد. -نام و مشخصات مورد جوش -شماره ساخت یا مورد جوش -مواد -ضخامت -نوع اتصال و آماده‌سازی لبه‌های اتصال -جنس الکترود مصرفی(استاندارد-نام تجاری) -نوع و مقدار جریان گاز محافظ -وضعیت جوشکاری -شدت جریان یا سرعت تغذیه الکترود -ولتاژ -سرعت حرکت تورچ -کروکی اتصال -پیش گرم و درجه حرارت بین پاسی -نام جوشکاران -مهندس جوش برای اجرای دقیق و صدور گواهی توسط پرسنل مسئول وجود یک‌ دستورالعمل جز به جز جوش کافی است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.