Skip to main content
فهرست مقالات

ترجمه: برآورد ظرفیت مخزن سد با روش شبکه

مترجم:

کلید واژه های ماشینی : ظرفیت مخزن ، برآورد ظرفیت مخزن سد ، عمق آب ، ظرفیت مخزن سد با روش ، تراز و اندازه‌گیری عمق آب ، مخزن سد با روش شبکه ، سطح تراز و اندازه‌گیری عمق ، تخمین ، اندازه‌گیری ظرفیت مخزن با روش ، اطلاعات

خلاصه ماشینی:

"روش ایده‌آل برای برآورد ظرفیت مخزن عبارتست از تصویر کردن‌ مخزن در یک شبکهء سطح تراز و اندازه‌گیری عمق آب در هر cell در داخل‌ محدودهء مخزن(شکل la ) از آنجا که معمولا اندازه‌گیری مقادیر عمق آب‌ برای کل مخزن عملی نیست،لذا روش شبکه با استفاده از یک مدل عددی‌ پیشنهاد شده است. مقادیر عمق آب ( j , i ) Dm برای تمام cell های داخل محدوده انتخابی‌ محدود شده توسط مخزن محاسبه می‌گردد(عقیده بر این است که مقادیر عمق آب ( j , i ) Dc در جهت j براساس تعداد محدودی از اطلاعات بدست‌ آمده) ( j , i ) Dm ) درون‌یابی گردد). کار تخمین عمق آب cell های‌ اندازه‌گیری نشده با طراحی یک برنامهء کامپیوتری اغاز می‌شود که روی‌ ورودیهای هر مقطع مجزا با شروع از1- i عمل می‌کند(شکل la ) مقادیر مورد نیاز در دو ردیف یعنی عمق آب ( j , i ) Dm ) و فاصلهء افقی ( j , i ) H بین‌ محدوده‌های اندازه‌گیری شده(بدست آمده با استفاده از حلقه‌های Do ) ذخیره می‌گردند. شرایط مرزی یک محدوده عبارتند از: در X-o ، Yc-o در- X ، Yc-o هرچه شکل مخزن ساده‌تر باشد،تخمین رسوب‌ و محاسبات عمق آب دقیق‌تر خواهد بود روش شبکه برای مخازن با اندازه‌های کوچک‌ و متوسط در نظر گرفته می‌شود اندازه‌گیری ظرفیت مخزن با روش شبکه‌ به سادگی انجام شده‌ و مقرون به صرفه است چند جمله‌ای تیلور از درجهء دو یا سه،براساس شکلهای کلی در شکل ll ،برای‌ درویابی در یک مقطع آزمایش می‌شود. اندازه‌گیری ظرفیت مخزن با روش شبکه به سادگی انجام‌ شده و مقرون به صرفه است؛حد اقل سه محدوده مورد نیاز بوده و دقت‌ محاسبه به تعداد محدوده‌ها بستگی دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.