Skip to main content
فهرست مقالات

نقد و معرفی: شیمی ناجور حلقه heteroeyclic chemistry

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : ترکیبات ناجور حلقه آروماتیک ، شیمی ، شیمی ناجور حلقه ، سیستمهای ناجور حلقه آروماتیک ، الکترون ، سنتز ، اتم ، مشتقات آلکیل‌دار سیستمهای ناجور حلقه ، دوستی ناجور حلقه‌های آروماتیک ، پیریدین

خلاصه ماشینی:

"ترکیبات ناجور حلقه را می‌توان براساس نامگذاری به دو دسته‌ تقسیم نمود:الف-ناجور حلقه‌های تک‌حلقه‌ای،که شامل یک یا چند اتم‌ کربن با ناجوراتم‌هایی نظیر اکسیژن،گوگرد،نیتروژن فسفر و غیره‌ (جایگزین شده‌اند ب)سیستمهای چند حلقه‌ای که شامل هیدروکربنهای‌ چند حلقه‌ای جوش خورده ارتو یا بنزو می‌باشند که حد اقل دارای دو حلقه‌ پنج عضوی یا بزرگتری هستند. در این فصل با توصیف این ترکیبات به روشهای سنتز برخی از آنها نظیر 1)بنزوپیرولها 2)بنزوفورانها 3)بنزوتیوفنها 4)بنزوسلنوفنها 5)بنزوتلوروفنها اشاره می‌کند و در پایان،برخی از واکنشهای ایندول شامل‌ استخلافهای الکترون درستی،هسته دوستی و پروتون‌زدایی و واکنشهای‌ رادیکالی را متذکر می‌شود. که اهمیت بسیار فراوانی‌ در زندگی روزمره و صنایع مختلف دارند تاریخچه شیمی ناجور حلقه‌ها، به استخراج و جداسازی ترکیباتی‌ نظیر فوران،پیرول و پیکولین‌ از منابع طبیعی برمی‌گردد، که دانشمندان شیمی-فیزیک‌ و زیست‌شناسی را بر مطالعه و کشف این ترکیبات‌ ترغیب نموده است فصل 6:ترکیبات آمینو اکسوی با غنای ? شکل شماره 2 این فصل با بررسی روشهای سنتز ترکیبات مختلف از مشتقات پیریدین، از طریق واکنشهای کاهش یافته به توصیف برخی از خواص شیمیایی و واکنش‌پذیری ترکیبات کاهش یافته می‌پردازد. فصل 21:پیریدینها و دی آزینهای با استخلاف آلکیلی یکی از واکنشهای جالب در ترکیبات پیریدین و دی آزینها با استخلاف‌ آلکیلی،حذف پروتون متیلنی یا متینی روی اتم کربن سیستم ناجور حلقه‌ آروماتیک با کمبود الکترون حد می‌باشد که به دنبال آن برخی از واکنشهای‌ شیمیایی را می‌توان انجام داد. فصل 23:سنتز واکنشهای برخی ترکیبات ناجور حلقه آروماتیک مخلوط با حلقه‌های جوش خورده این فصل شامل مطالعه و بررسی ترکیبات حلقوی جوش خورده که‌ حاوی یک اتم ناجور به ازای هر حلقه می‌باشند،به عنوان مثال اگر x-NH (پیرالو)، x-S (تی انو) x-o (فورائو پیریدین)نامگذاری خواهد شد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.