Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ماده 29 قانون مدنی «تحلیل حقوقی حق انتفاع» (بخش نخست)

نویسنده:

حق انتفاع که یکی از حقوق عینی نسبت به اموال است تاکنون به‌طور مستقل مورد بررسی و تحقیق قرار نگرفته است و نویسندگان تنها در بررسی قانون مدنی در بحث از مواد مربوط به حق انتفاع بدان پرداخته‌اند.اما این تحقیقات و مطالعات جنبه اختصاصی‌ نداشته و تاکنون نتوانسته است به‌طور روشن حق انتفاع را تعریف نموده و تفاوت‌های‌ آن را با مالکیت منافع روشن نماید.از سوی دیگر تاکنون تحقیق مستقلی دراین‌ خصوص توسط حقوقدانان در منابع فقهی به عمل نیامده است.این مقاله درصدد است‌ تا حق انتفاع را به روشنی تعریف نموده و طرق برقراری و انتقال آن را مورد بررسی قرار داده و انواع حق انتفاع را معرفی نماید.در این راستا مالکیت عینی و منافع و رابطه حق‌ مالکیت و حق انتفاع با عقود و مکانیزم‌های قانونی جهت برقراری و انتقال آنها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.هم‌چنین مقایسه حق انتفاع با مالکیت منافع و مقایسه تأسیسات‌ مختلفی که برای برقراری حق انتفاع مورد استفاده قرار می‌گیرند و مقایسه حق انتفاع با حق ارتفاق و مقایسه صلح عمری با صلح به شرط عمری و صلح خیاری با صلح عمری‌ نیز در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است.

خلاصه ماشینی:

"بنابراین یکی از نقاط تفاوت واختلاف این دو حق آن است که حق انتفاع از جمله‌ حقوقی است که برخورداری و استفاده از آن با استیلاء و تصرف در عین مل ملازمه دارد مثل استفاده از میوه باغ و یا سکونت کردن در ملک مسکونی که از طرف مالک به منتفع‌ برای مدت معینی اجازه داده می‌شود،لیکن در مورد مالکیت منافع برخورداری از این حق‌ حتما با تصرف کردن در عین مال یا استیلاء بر آن ملازمه ندارد،زیرا این نوع از حقوق‌ ماهیتی اعتباری و فرضی دارد بنابراین هرچند به موجب قرارداد و توافق،به صورت شفاهی‌ یا مکتوب،ایجاد می‌شود ولی ممکن است آثار عملی و مظاهر مادی نداشته باشد و تنها آثار حقوقی و مالی آن مورد توجه می‌باشد،زیرا ثمرهء آن انتقال مالکیت منفعت از شخص‌ (الف)به شخص(ب)می‌باشد. در نتیجه به صورت‌ فرضی و اعتباری منافع مزبور متعلق به مالک آن می‌باشد و باتوجه به ماهیت‌ تدریجی الحصول بودن آن،منافع در مالکیت مالک عین ایجاد می‌شود مگر آنکه به موجب‌ قرارداد توسط مالک عین به شخص دیگری منتقل شده باشد،و دقیقا به همین دلیل است‌ که به موجب بند 3 ماده 094 قانون مدنی مستأجر مکلف است مال الاجاره را یکجا و نقدا به موجر بپردازد خواه منافع مورد اجاره رامورد استفاده قرار داده یا نداده باشد مگر آنکه‌ خلاف آن شرط شده و مواعدی برای پرداخت مال الاجاره تعیین شده باشد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.