Skip to main content
فهرست مقالات

نظریه رفتار تولید کننده و تقاضای کار در اقتصاد اسلامی

نویسنده:

ISC (32 صفحه - از 103 تا 134)

کلیدواژه ها :

بازار مشارکت نیروی کار ،رفتار تولیدکننده ،تقاضای نیروی کار ،بازار اجارة نیروی کار

کلید واژه های ماشینی : تولید ، بنگاه ، اقتصاد ، سود ، اسلامی ، بازار ، تابع تقاضای کل نیروی کار ، تابع تقاضای نیروی کار ، تقاضای کل نیروی کار ، رفتار

این مقاله از سه بخش تشکیل شده است. در بخش اول، به صورت خلاصه ادبیات موضوع در اقتصاد غرب ارائه می شود. در بخش دوم، مطالعاتی که اقتصاددانان در این باره صورت داده‌اند، طرح و نقد می شود، و در بخش سوم، نظریة رفتاربنگاه اسلامی با فروضی معین ارائه و تابع تقاضای نیروی کار از دیدگاه خرد و کلان معرفی می شود. در این بخش، بازار نیروی کار به بازار اجاره و بازار مشارکت و همچنین بنگاه اسلامی به بنگاه حداکثر کنندة سود و بنگاه حداکثر کنندة تولید تقسیم شده و رفتار هر یک از دو نوع بنگاه و نیز تقاضای نیروی کار به وسیلة این‌دو در هر یک از دو بازار از دیدگاه خرد تبیین میشود و پس از به‌دست آوردن تابع و همچنین تقاضای هر بنگاه با جمع افقی آن‌ها به تابع تقاضای کل نیروی کار در بازار اجاره و مشارکت نیروی کار دست می یابیم. در خاتمة این مقاله نتیجه می گیریم که در شرایط مساوی، تقاضای کل نیروی کار در اقتصاد اسلامی حداقل به دو دلیل بیش‌تر از تقاضای کل نیروی کار در اقتصاد سرمایه داری است: وجود بنگاه هایی که هدف آن ها حداکثر کردن تولید است؛ وجود بازار مشارکت نیروی کار در سود.

خلاصه ماشینی:

") در بازار انحصاری محصول، تابع تقاضایی که انحصارگر با آن روبه‌رو می‌شود، به‌صورت ذیل است: (12) درآمد کل نیز چنین محاسبه می شود: (13) بنابراین درآمد نهایی نیروی کار چنین است: (14) واپسین جملة داخل پرانتز همان عکس کشش قیمتی تقاضای محصول است؛ بنابراین: (15) با توجه به این‌که هزینة نهایی استخدام کارگر جدید در این مدل نیز نرخ دستمزد است، شرط حداکثر شدن سود کارگر عبارت است از: (16) این در حقیقت بیانگر تقاضای انحصارگر برای نیروی کار است که در نمودار 3 و4 نشان داده شده است: [به تصویر صفحه مراجعه شود. اگر سطحی از تقاضای نیروی کار را که سود او را حداکثر می‌کند Ne بنامیم و مقدار تولید را دراین سطح از اشتغال نیروی کاربنامیم حداکثر سودی که بنگاه در صورت تقاضای نیروی کار از این بازار به‌دست‌می‌آورد برابر است با: (30) همچنین در تحلیل رفتار بنگاه نوع (ب) گفتیم که کارفرما در چنین بنگاهی درصدد است که سهم سود خود را حداکثر کند. اگر سطحی از تقاضای‌نیروی کار که سود او را حداکثر می‌کند بنامیم و نیز مقدار تولید او را در نقطه حداکثر سود بنامیم، در این‌صورت‌حداکثر سود او در این بازار چنین محاسبه می‌شود: (32) اگر باشد بنگاه‌ها به سوی بازار مشارکت هجوم می‌آورند و تقاضا در بازار اجاره کاهش و در بازار مشارکت افزایش ‌می‌یابد تا جایی که شود (مکانیزم تأثیر افزایش تقاضای بازار مشارکت و کاهش تقاضای بازار اجاره در ، پس از استخراج تابع و منحنی عرضه نیروی کار در هر یک از دو بازار میسر است؛) اگر باشد عکس تغییرات پیشین رخ می‌دهد و اگر باشد بنگاه‌ها انگیزه‌ای برای انتقال تقاضای خود ازیک بازار به بازار دیگر را ندارند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.