Skip to main content
فهرست مقالات

مدارک پزشکی از دیدگاه پزشکی قانونی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : پزشکی ، بیمار ، اطلاعات ، مدارک پزشکی ، بیمارستان ، درمانی ، رضایت ، پزشک معالج ، مدارک پزشکی از دیدگاه پزشکی ، اطلاعات پزشکی

یکی از مهمترین ابعاد ارزشی مدارک پزشکی علاوه بر جنبه‌های پزشکی، رعایت مسائل قانونی است.در واقع مدارک پزشکی در مراجع قانونی بعنوان‌ قاضی،نقطه عطف دعاوی گروههای ذینفع می‌باشند و از حقوق بیمار،کادر درمانی و بیمارستا حمایت نموده،موجب کسب مصونیت برای بیمارستان در مقابل دعاوی بیمارن می‌گردد.

خلاصه ماشینی:

"در واقع مدارک پزشکی در مراجع قانونی بعنوان‌ اجتماعی نسبت به مدارک پزشکی است. عنوانی مدارک پزشکی مدارکی است که جنبه‌ وجود بخش مدارک پزشکی برای تمام‌ الف)استاندارد بودن مدارک پزشکی. ب)مدارک پزشکی باید نسخه اصلی باشند. پزشکی است که باید بصورت امضای معتبر مدارک پزشکی در درجه اول با پزشک معالج‌ پزشکی به عهده رئیس بخش درمانی است و مدارک پزشکی و در موارد اختصاصی به‌ مدارک پزشکی قانونا نه اموال بیمار و نه‌ مجاز بیمار حق بررسی و رونوشت برداری از پرونده‌های پزشکی را اطلاعات موجود در مدارک پزشکی اصول اخلاق پزشکی رابطه پزشک با بیمار را بصورت یک ارتباط سالم بر اشخاص غیر قانونی به مدارک پزشکی بیمار است این مسئله موجب تقویت روحیه بیمار و بیمار یا نماینده قانونی او پرونده پزشکی را مدارک پزشکی خود درخواست می‌نماید پزشکی به بیمار یا نماینده او اجازه پزشک او بیمارستان اطلاعات پزشکی مربوط به‌ پزشکی با حفظ این مجوز می‌توانند برای هر ترفیع خدماتی درمانی برای بیمار است جهت‌ توضیح 2:از مدارک پزشکی برای اجرای‌ تأمین سلامت بیمار است این اقدامات باید با باشد باید از خود بیمار اجازه گرفته شود پزشکی فوریت عمل جراحی توسط جراح مشخص می‌گردد. این رضایت توسط بیمار برای استفاده از توضیح:گواهیهای صادر شده از قبیل(تولد -فوت)ممکنست تنها توسط یک پزشک و برنامه‌های درمانی با دستور کتبی و مسئولیت پزشک معالج اولیه انجام می‌گیرد توضیح 2:بیمار فوت شده فوریت پزشکی‌ واضح است که مدارک پزشکی باید تا غالبا پیشنهاد شده که قانون مرور زمان به پرونده‌های پزشکی شمول داده شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.