Skip to main content
فهرست مقالات

مشاوره های پزشکی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : پزشک ، مشاور ، مشاوره ، بیمار ، پزشک معالج ، مشاوره‌های پزشکی ، درمانی ، بیمارستان ، بخشهای بیمارستانهای درمانی و آموزشی ، پزشک مشاور

مشاوره‌های پزشکی بطور روزمره در کلیه درمانگاهها و بخشهای بیمارستانهای‌ درمانی و آموزشی،برای بیماران سرپائی و بستری،ضرورت پیدا می‌کند.متأسفانه گاهی‌ از موارد اصول مشاوره‌های پزشکی رعایت نشده و در نتیجه هم بیمار از فوائد مشاوره‌ بهره لازم را نمی‌برد و هم جنبه‌های آموزشب مشاوره‌های پزشکی تحقق نمی‌یابد. این مجموعه از منابع معتبر پزشکی استخراج شده و می‌توان آنرا به ماده 3 قانون‌ مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی مصوب 29 فروردین ماه 1374 مجلس‌ شورای اسلامی متکی نمود،همچنین مطالب درج شده با ماده 20 و ماده 28 آئین‌نامه‌ انتظامی سازمان پزشکی جمهوری اسلامی ایران،در مورد رسیدگی به تحلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرف پزشکی و حرف وابسته،هماهنگی شده است.بنابراین آنچه‌ ذیلا ارائه می‌شود می‌تواند به عنوان دستور العمل مشاوره‌های پزشک قابل اجرا باشد.

خلاصه ماشینی:

"از موارد اصول مشاوره‌های پزشکی رعایت نشده و در نتیجه هم بیمار از فوائد مشاوره‌ ذیلا ارائه می‌شود می‌تواند به عنوان دستور العمل مشاوره‌های پزشک قابل اجرا باشد. ادامه بررسی و یا درمان بیمار مورد نظر. بررسی و درمان بیمار مورد نظر. پزشک برای پذیرش انتقال بیمار مورد نظر از باید در پرونده بیمار درج شود. کامل و بطور مکتوب هب پزشک مشاور ارائه‌ مشکلات پیچیده لازم است پزشک معالج در بالین بیمار اطلاعات لازم را به پزشک مشاور علمی و اجتماعی پزشک مشاور با بیمار و 14-پیشنهادهای پزشک مشاور در برگ‌ مشاوره مکتوب شده و برای اجرا لازم است‌ بنابراین پزشک مشاور فقط پیشنهاد دهنده است‌ dekcaP-slleC برای بیمار تانسفوزیون شود. اجرای پیشنهادهای پزشک مشاور حالت کاملا البته در این موارد پزشک مشاور باید پزشک معالج در مورد ارزیابی‌ ycnegremE است لذا پزشک مشاور دستورات زیر می‌کند که به نفع بیمار خواهد بود چنانچه تحت‌ ضمن در خواست کتبی مشاوره از پزشک مشاور پزشک مشاور ارجاع بیمار را نپذیرد،مسئولیت‌ پزشک معالج باقی خواهد ماند و پزشک مشاور برای انتقال بیمار هم باید ابتدا مشاوره‌ توسط پزشک معالج درخواست شود و بر اساس‌ برای انتقال بیمار اولا لازم است که پزشک مشاور انتقال‌ پزشک مشاور اقدام به عیادت از بیمار پزشک معالج باید چاره‌ای دیگر بیندیشد. مشاوره پیگیری بیمار توسط پزشک‌ میان پزشک مشاور کافی خواهد بود و یا ویزیت پزشک معالج خواهد بود. مورد)باشند نتیجه مشاوره بهتر خواهد مشاوره باید منظور شود(با ذکر مأخذ). -پزشک مشاور راهنمائی می‌کند بدون آنکه‌ بیمار را علیه پزشک معالج تحریک کند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.