Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه غلظت سرمی تروپونین I قلبی در مرگهای ناگهانی

مترجم:

(6 صفحه - از 117 تا 122)

کلیدواژه ها :

قلب ،مرگ ،تروپونین ،ایسکمی ،اتوپسی ،مرگ ناگهانی ،تروپونین BM قلبی ،کراتین کیناز ،سکته

کلید واژه های ماشینی : بیماری ایسکمیک قلبی ، مرگ ، تروپونین ، بیماری ، غلظت سرمی ، سکته ، اتوپسی ، مرگهای ناگهانی ، آریتمی ، سرم مبتلایان مرگهای ناگهانی

بیماری ایسکمیک قلبی می‌تواند خود را با آریتمی و مرگ ناگهانی ناشی از آن آشکار سازد.چنین مرگهایی در صورت عدم وجود شواهد تروما اکثرا بوسیله پزشک قانونی معاینه ظاهری شده و جواز دفن با عناوینی مثل بیماری‌ قلبی-عروقی آترواسکلروتیک،بیماری عروق کرونر،آریتمی یا سکته قلبی صادر می‌گردد.در صورت انجام‌ اتوپسی ممکن است شواهد بیماری پیشرفته قلبی-عروقی ملاحظه گردیده ولی معمولا آثار ظاهری یا هیستولوژیک سکته حاد قلبی مشاهده نمی‌گردد،مگر آنکه بیمار چندین ساعت پس از بروز سکته زنده مانده باشد. در غیاب چنین شواهد مورفولوژیکی برای یافتن آثار صدمه به میو کارد،از اندازه گیری جزء BM کراتین کیناز ( BMKC )استفاده شده است.اخیرا اندازه گیری تروپونین I قلبی( lnTc )دقتی بیش از BMKC نشان داده است.در این مطالعه که بر روی 28 جسد اتوپسی شده در ایالت مریلند انجام گرفته خون ورید سابکلاوین از جهت BMKC و lnTc تحت آنالیز قرار گرفته است.در سه مورد پلاسمای کافی برای آنالیز هر دو متغیر موجود نبوده و تنها BMKC اندازه گیری شد.در 12 مورد نیز نتایج حاصله بدلیل همولیز قابل اعتماد نبودند.در 16 مورد باقی مانده غلظت‌ میانگین BMKC و lnTc در مرگهای ناگهانی قلبی به ترتیب lm/gn9/758)7 n( و lm/gn4/39)4 n( و برای‌ مرگهای غیر قلبی lm/gn4/611)9 n( و lm/gn6/61)9 n( بود که نشانگر تفاوت معنی دار آماری در افزایش‌ مقدار این دو آنزیم در سرم مبتلایان مرگهای ناگهانی قلبی در مقایسه با مرگهای غیر قلبی است.برای lnTc غلظتهای‌ بیش از lm/gn04 تنها در مرگهای قلبی دیده شد.این یافته‌ها نشان می‌دهد افزایش غلظت سرمی lnTc پس از مرگ‌ نشان دهنده بیماری ایسکمیک قلبی بوده و می‌توان از آن برای تعیین علت مرگ استفاده نمود.این اقدام تشخیص‌ حتی اگر مرگ بدلیل آریتمی متعاقب یک سکته کم وسعت‌1حادث شده باشد ممکن است مفید واقع شود.

خلاصه ماشینی:

"چنین مرگهایی در صورت عدم وجود شواهد تروما اکثرا بوسیله پزشک قانونی معاینه ظاهری شده و جواز دفن با عناوینی مثل بیماری‌ قلبی-عروقی آترواسکلروتیک،بیماری عروق کرونر،آریتمی یا سکته قلبی صادر می‌گردد. در این مطالعه که بر روی 28 جسد اتوپسی شده در ایالت مریلند انجام گرفته خون ورید سابکلاوین از جهت BMKC و lnTc تحت آنالیز قرار گرفته است. این آنزیم‌ در تشخیص صدمه به میو کارد در مرگهای‌ ناگهانی نیز حتی در صورت عدم وجود شواهد ظاهری و هیستولوژیک ایسکمی‌ میو کارد،پذیرفته شده است. مقدار طبیعی آنزیم برای‌ افراد طبیعی کمتر از lm/gn 5 و برای بیماران‌ دچار سکته غیر حاد قلبی کمتر از lm/gn 6 می‌باشد در نمونه‌های خون پس از مرگ‌ مقادیر طبیعی این دو آنزیم تعیین نشده است. در 2 مورد از مرگهای غیر قلبی که‌ شرح حال صدمه به قفسه سینه(شکستگی‌ دنده‌ها،کنتوزیون ریه و آسیب میو کارد) وجود داشت،میزان میانگین lm/gn BMKC 2/73 و میزان میانگین lm/gn inTc 9/36 بود. از BMKC سرم برای‌ تشخیص پس از مرگ صدمه به میو کارد حتی در صورت عدم وجود تغییرات ظاهر یا هیستولوژیک در قلب با موفقیت استفاده‌ شده است. این افزایش‌ غیر منتظره نیست،چرا که هر گونه صدمه‌ای‌ به میوسیت‌های قلبی باعث آزاد شدن‌ آنزیمها و پروتئینهای میو کارد می‌شود،ولی‌ مقادیر بدست آمده در چنین مواردی و همچنین موارد احیاء قلبی-ریوی بسیار کمتر از مقادیر بدست آمده در مرگهای قلبی احیاء نشده است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.