Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی موارد خودسوزی منجر به فوت در مرکز پزشکی قانونی شهرستان اهواز

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : خودسوزی ، مرکز پزشکی قانونی شهرستان اهواز ، اهواز ، مرکز پزشکی قانونی اهواز ، موارد خودسوزی منجر به فوت ، استان خوزستان ، بررسی موارد خودسوزی منجر ، افراد دچار خودسوزی شهر اهواز ، سوختگی ، فوت در مرکز پزشکی

خودسوزی یکی از شیوه های پایان دادن به زندگی است که بعنوان یک معضل اجتماعی ضررهای فراوانی را متوجه فرد، جامعه و خانواده می نماید. بررسی ها نشان داده است که در سالهای اخیر در استان خوزستان به سبب شرایط خاص اقلیمی، فرهنگی و اقتصادی موارد خودسوزی افزایش یافته که به تبع آن عوارض فراوانی هم ایجاد نموده است. این تحقیق یک مطالعه Cross-sectional است که در خلال سالهای 74 و 75 بر روی موارد خودسوزیهای منجر به فوت ارجاع داده شده به مرکز پزشکی قانونی اهواز و توسط پرسشنامه و مصاحبه با افراد خانواده متوفی، انجام پذیرفت. پس از کدبندی داده ها تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزار SPSS نشان داد که از میان 178 مورد خودسوزی منجر به فوت، 85 درصد (151 مورد) مونث و 15 درصد (27 مورد) مذکر بودند. از نظر تاهل 1/42 درصد (75 مورد) مجرد، 3/57 درصد (102 مورد) متاهل و 56/0 درصد (1 مورد) بیوه بودند. بیشترین موارد خودسوزی در گروه سنی 11 تا 20 سال اتفاق افتاد (49 درصد) و میانگین سنی متوفیان 55/18 سال بود. شایعترین شهر محل اقامت افراد دچار خودسوزی شهر اهواز با 28 درصد (50 مورد) بود. بیشترین شغل افراد (1/69 درصد) خانه دار بود. 20 درصد از افراد سابقه بیماری روانی داشتند و تحت نظارت پزشک بودند. شایعترین مشکل روانی در این افراد افسردگی بود. 5 نفر بیش از یکبار اقدام به خودکشی کرده بودند. 100 درصد موارد خودسوزی در منزل رخ داده و نفت شایعترین ماده مورد استفاده جهت خودسوزی (در 92 درصد موارد) بود. نتایج نشان می دهد که فراوانی خودسوزی منجر به مرگ در ایران و در استان خوزستان از بسیاری از کشورهای دنیا بالاتر است. این مطلب بیانگر لزوم توجه هر چه بیشتر دست اندرکاران به ارائه آموزشهای لازم، اقدامات حمایتی، حل مشکلات اقتصادی و فرهنگی و تجهیز مراکز درمانی سوختگی می باشد

خلاصه ماشینی:

"بررسی موارد خودسوزی منجر به فوت در مرکز بررسی‌ها نشان داده است که در استان خوزستان به سبب شرایط خاص اقلیمی،فرهنگی و اقتصادی موارد خودسوزی‌ و 75 بر روی موارد خودسازیهای منجر به فوت ارجاع داده شده به مرکز پزشکی قانونی اهواز و توسط پرسشنامه و مصاحبه با افراد خانواده‌ پس از کد بندی داده‌ها تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم‌افزار SPSS نشان داد که از میان 178 مورد خودسوزی منجر بیشترین موراد خودسوزی در گروه سنی 11 تا 20 سال اتفاق افتاد(49درصد)و میانگین‌ شایعترین شهر محل اقامت افراد دچار خودسوزی شهر اهواز با 28 درصد(50 مورد)بیوه بودند. 100 درصد موارد خودسوزی در منزل رخ داده و نفت شایعترین ماده مورد استفاده جهت خودسوزی(در نتایج نشان می‌دهد که فراوانی خودسوزی منجر به مرگ در ایران و در استان خوزستان از بسیاری از کشورهای دنیا مهم مورد توجه محققان قرار گرفته است و از سوی دیگر داده شده به مرکز پزشکی قانونی تهران بیش از 25 درصد آنها میر قرار دارد که درصد قابل توجهی از این موارد بصورت‌ خودسوزی منجر به فوت بصورت پرسشنامه و مصاحبه با افراد بیشترین موارد خودسوزی که 66 مورد(37 درصد)بود در فقط 5 مورد(8/2 درصد)برای چندمین بار بود که اقدام به‌ در مطالعه ما کلیه موارد خودسوزی منجر به مرگ در نظر شایعترین گروه در میان دیگر افراد دچار خودسوزی بودند. خودسوزی در افراد بی‌سواد قابل توجه بوده‌است(28 درصد) نمودار 1-تعداد خودسوزیهای منجر به فوت براساس جنسیت(مؤنث- Famale مذکر- (Male (به تصویر صفحه مراجعه شود) 2-زارع،غلامعلی:«بررسی خودکشی‌های منجر به فوت در سازمان پزشکی قانونی کشور-مرکز تهران»پایان‌نامه شماره 3-1،به راهنمایی دکتر"


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.