Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی بقایای آفت کشهای آلی کلره در بافت چربی شکمی حاصل از اتوپسی اجساد ارجاعی به مرکز پزشکی قانونی استان تهران (روش گاز کروماتوگرافی)

نویسنده:

(4 صفحه - از 27 تا 30)

کلید واژه های ماشینی : بررسی بقایای آفت‌کشهای آلی کلره ، سموم ، بافت چربی اجساد ارجاعی ، اجساد ارجاعی به مرکز پزشکی ، کروماتوگرافی ، بافت چربی ، روش گاز کروماتوگرافی ، چربی اجساد ارجاعی به مرکز ، مرکز پزشکی قانونی استان تهران ، نمونه بافت چربی اجساد ارجاعی

زمینه: دی کلروفیل تری کلرواتان (DDT) در اواخر دهه 1930 به عنوان آفت کش معرفی گردید. بعد از آن سایر آفت کشهای آلی کلره معرفی شدند. بقایای این ترکیبات در آب، هوا، غذا و همچنین بدن حیوانات و انسان یافت شده که اثرات بهداشتی و زیست محیطی مختلفی به آن نسبت داده می شود. با توجه به اثرات سو متعدد و درازمدت این سموم و نیز خاصیت تجمع پذیری آنها در بافت چربی، بقایای آفت کشها آلی کلردار در بافت چربی اجساد ارجاعی به مرکز پزشکی قانونی استان تهران در تابستان و پاییز 1380 اندازه گیری شد. روشها: نمونه های تصادفی از بافت چربی (ناحیه شکم) اجساد جمع آوری گردید و برای اندازه گیری میزان 8 ترکیب مهم کلردار آلی شامل لیندان، دی الدرین، آلفا ـ اندوسولفان، بتااندوسولفان،-OP د.د.ت، -PPد.د.ت،-PP د.د.د در بافتهای چربی مذکور از دستگاه کروماتوگرافی گازی استفاده گردید. جداسازی توسط روش استخراج مایع در مایع با استفاده از حلالهای آلی و قیف دکانتور صورت گرفت. روش غربالگری توسط کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) و تایید روش تعیین مقدار با روش دستگاهی کروماتوگرافی گازی (GC) صورت پذیرفت. یافته ها: از آنالیز 64 نمونه که 32 نمونه مرد و32 نمونه زن بودند یافته های زیر به دست آمد: از بین 64 نمونه چربی، 26 نمونه حاوی لیندان، 59 نمونه چربی حاوی دی الدرین، 10 نمونه حاوی آلفا. اندوسولفان، 10 نمونه چربی حاوی بتا آندوسولفان، 4 نمونه چربی حاوی OP - د.د.ت، 3 نمونه چربی حاوی-PP د.د.ت، 7 نمونه چربی حاوی -PP د.د.ای و 2 نمونه چربی حاوی PP -د.د.د بودند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، تمام نمونه ها حاوی حداقل یک یا چند سم از سموم مورد بررسی بود و از نظر رابطه سن و میزان تجمع سموم در بافت چربی میزان تجمع سم دی الدرین در گروه سنی 60 سال به طور معنی داری بالاتر از گروههای سنی پایین تر بود ولی از نظر رابطه جنسیت با میزان تجمع سموم مورد نظر در بافت چربی تفاوت معنی داری بین دو جنس مشاهده نگردید.

خلاصه ماشینی:

"دراز مدت این سموم و نیز خاصیت تجمع‌پذیری آنها در بافت چربی،بقایای آفت‌کشهای آلی کلردار در بافت‌ چربی اجساد ارجاعی به مرکز پزشکی‌قانونی استان تهران در تابستان و پاییز 1380 اندازه‌گیری شد. نتیجه‌گیری:با توجه به نتایج بدست آمده،تمام نمونه‌ها حاوی حداقل یک یا چند سم از سموم مورد بررسی‌ بود و از نظر رابطه سن و میزان تجمع سموم در بافت چربی میزان تجمع سم دی‌الدرین در گروه سنی 60 سال بطور معنی‌داری بالاتر از گروههای سنی پایین‌تر بود ولی از نظر رابطه جنسیت با میزان تجمه سموم مورد نظر در بافت‌ آفت‌کشهای آلی کلره در بافت چربی اجساد ارجاعی به مرکز پزشکی‌ حجمی 2 به 1 استفاده گردید که به این ترتیب سموم احتمالی مورد نظر در این تحقیق نتایج بدست آمده از 64 نمونه بافت چربی اجساد جدول 1-بررسی مقایسه‌ای سطوح 8 ترکیب مهم کلردار آلی در 64 نمونه بافت چربی اجساد ارجاعی به مرکز پزشکی‌قانونی استان‌ جدول 2-توزیع میانگین سموم مورد بررسی برحسب سن در بافت چربی اجساد ارجاعی به مرکز پزشکی‌قانونی استان تهران در تابستان و پاییز 1380 میانگین سموم مورد بررسی برحسب جنس نیز در بافت چربی اجساد جدول 3-توزیع میانگین سموم مورد بررسی برحسب جنس در بافت چریب اجساد ارجاعی به مرکز پزشکی‌قانونی استان‌ مطالعه انجام شده بر روی مقدار بقایای سموم آلی کلره در بافت‌ مورد دی‌الدرین بود که بین مقدار سم موجود در بافت چربی و سن فرد تجمع سموم کلره در بافت چربی می‌گردد که علت این امر را می‌توان‌ بطور کلی نتیجه گرفت که بین غلظت سموم کلره در بافت چربی و"


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.