Skip to main content
فهرست مقالات

آگاهی سیاسی و جوامع اسلامی

نویسنده:

(45 صفحه - از 64 تا 108)

کلید واژه های ماشینی : سیاسی ، آگاهی سیاسی و جوامع اسلامی ، آگاهی سیاسی ، جامعه ، اسلامی ، آگاهی سیاسی مطلوب ، قدرت ، پرسه‌ی ، انسان ، هویت

مقاله حاضر،در نظر دارد به آگاهی سیاسی مطلوب نگاهی کاوشگرانه داشته‌ باشد و آن را در ساحت اسلام و در حیطهء جوامع اسلامی به بررسی نشیند؛تا در پرتو آموزه‌های عالمانه و گزاره‌های صدقی ناشی از آن رهیافت‌ها و رویکردهای کاربردی در این زمینه عرضه دارد. نویسنده معتقد است:در روزگاری که به قول«اوکتاویوپاز»،«بهداشت‌ کلام»رعایت نمی‌شود و واژه‌ها بدون توجه به عمق حقیقت آنها،در معبد واقعی به نام«منافع»ذبح می‌شوند،«آگاهی»دانشواژه‌ای است که در جایگاهی‌ استعلایی می‌نشیند و بر پایگاهی چند وجهی رخ نشان می‌دهد. پرسهء حاضر با عنایت به همین دیدگاه تلاش دارد در اتمسفر گفتمانی‌ حاصل از تلاقی دانش و قدرت،با توجه به هویت و کارکرد«آگاهی»در منظومه‌ قدرت؛و همچنین توجه به جایگاه جهان اسلام در عصر حاضر،در سطح‌ «هویت شناسی آگاهی»،«موقعیت شناسی آگاهی»و«ظرفیت شناسی آگاهی»به‌ مباحثی چون«رستنگاه آگاهی،رستنگاه آگاهی»و«آغازگاه آگاهی»عنایت‌ نماید و شقوق برجسته آگاهی در ساحت‌های سه گانهء«نسبت به خویشتن»، «جهان خویش»و«جایگاه خویشتن»نقش آگاهی و بالاخص آگاهی سیاسی و تحقق وجه مطلوب آن را در فضا و زمانهء تاریخی آینده در جوامع اسلامی باز شکافد.

خلاصه ماشینی:

"از همین رو با عنایت به خطوط پیش آمده در ارتباط با«فرهنگ پذیری اجتماعی»در حوزه‌ی رفتار شناسی سیاسی و تأکید بر تأثیر آگاهی سیاسی بر رفتار سیاسی،پرسه‌ی حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش‌ اصلی است که: تحقق آگاهی سیاسی مطلوب در جوامع اسلامی از چه آموزه‌های علمی‌ای پیروی‌ می‌کند؟ در راستای پاسخ به این پرسش؛نیازمند پاسخگویی به دو پرسش فرعی هستیم: 1-جامعه یا جوامع اسلامی از چه تعریف،مؤلفه‌ها و مشخصه‌هایی برخوردار است؟ 2-آگاهی سیاسی یعنی چه؟و آگاهی سیاسی مطلوب از چه کزاره‌ی تعریفی‌ای‌ برخوردار است؟ در چارچوب پاسخگویی به پرسش‌های عینی در باب موضوع بحث پرسه‌ی حاضر در دو رویکرد پرسش اصلی و پرسش‌های فرعی پیش آمده،باید به پرسش‌های‌ انضمامی اصلی و فرعی دیگری پاسخ گوئیم؛پرسش‌های انضمامی اصلی عبارتند از: 1-جامعه یا جوامع به چه معنا و مفهومی مد نظر است؟ 2-آگاهی از چه معنا و مفهومی برخوردار است؟ و در راستای پاسخگویی دقیق‌تر به پرسش‌هخای عینی،پرسش‌های انضمامی فرعی‌ عبارت خواهد بود از: 1-مطلوب در ساختار شکل گیری پرسش اصلی از چه هویت ذهنی و عینی‌ای‌ برخوردار است؟ 2-مطلوبیت در فضای ارتباطی میان آگاهی سیاسی تعریف شده‌ی پرسه‌ی حاضر در ساخت ارائه‌ی الگوی مناسب از چه مدلی تبعیت می‌کند؟ در مهندسی پرسش پرسه‌ی حاضر؛پاسخگویی به پرسش‌های انضمامی اصلی و دو پرسش فرعی حاضر اولویت منطقی دارند تا با فراهم آمدن پاسخ‌های مناسب به آنها و سپس پاسخگویی به دو پرسش انضمامی فرعنی،مقدمات پاسخگویی به پرسش‌ اصلی در مقام اولویت موضوعی پرسه‌ی حاضر فراهم آید."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.