Skip to main content
فهرست مقالات

معرفی مؤسسه پژوهش برنامه ریزی آموزش عالی

(10 صفحه - از 199 تا 208)

کلید واژه های ماشینی : مؤسسه پژوهش برنامه‌ریزی آموزش عالی ، آموزش عالی ، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش ، برنامه‌ریزی آموزش عالی ، وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، پژوهش ، برنامه ، مؤسسات آموزش عالی ، دکتر حمیدرضا آراسته ، برنامه‌ریزی آموزش عالی جهت

خلاصه ماشینی:

"وظایفمؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی جهت نیل به اهداف 9گانه فوق، وظایف زیر را عهده‌دار است:ــ تدوین خط‌مشی فعالیتهای اجرایی برای نیل به اهداف آموزش عالی و پیشنهاد آن به مراجع ذی‌صلاح؛ــ سنجش تواناییهای موجود در بخش آموزش عالی و بررسی قابلیتها؛ــ ایجاد پایگاه اطلاعاتی آموزش عالی، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مورد نیاز؛ــ پژوهش جهت دستیابی به بهترین و مناسبترین فنون و روشهای برنامه‌ریزی؛ــ مطالعه تطبیقی نظامهای آموزش عالی؛ــ شناخت منابع تأمین منابع مالی آموزش عالی؛ــ تهیه طرح آمایش آموزش عالی کشور جهت تأسیس و توسعه مراکز آموزش عالی؛ــ ارزشیابی عملکرد بخش آموزش عالی و مقایسه آن با اهداف تعیین‌شده؛ــ پژوهش پیرامون عوامل مختلف آموزش عالی، نظیر: دانشجو، عضو هیأت علمی و کارکنان، تجهیزات، کتابخانه و بناهای دانشگاهی؛ــ بررسی میزان انطباق برنامه‌های آموزش عالی با اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور؛ــ پژوهش پیرامون اشتغال فارغ‌التحصیلان و برنامه‌ریزی برای آموزشهای مستمر و ایجاد انجمنهای علمی فارغ‌التحصیلان؛ــ کمک برای تقویت انجمنهای علمی ــ تخصصی در چارچوب وظایف مؤسسه؛ــ تهیه و تدوین مبانی و معیارهای علمی ارزشیابی و سنجش عملکرد آموزش عالی؛ــ عرضه معیارهای معتبر در مورد ساختار مدیریت و تشکیلات دانشگاهها ومراکز تحقیقاتی، به نحوی که با سیاستها، اولویتها و نیازهای آموزش عالی هماهنگ باشد؛ــ کمک به ارتقای دانش و مهارت مدیران و برنامه‌ریزان شاغل در کلیه زمینه‌ها در بخش آموزش عالی؛ــ انتشار نتایج تحقیقات و بررسیهای انجام‌شده در مؤسسه؛ــ ارائه برنامه‌های علمی برای ترویج هرچه بیشتر فرهنگ اسلامی در محیطهای علمی ــ دانشگاهی؛ــ مطالعه برای ارائه طریق در زمینه بهترین شیوه استفاده از ارتباطات بین مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی داخل و خارج از کشور؛ــ مطالعه در کیفیت دروس دانشگاهی ازحیث انطباق با نیازهای کشور؛ــ مطالعه و پیشنهاد سیاستهای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی؛ــ پژوهش و ارزیابی درباره عملکرد تشکلهای دانشجویی؛ــ تشکیل کارگاههای آموزشی، پژوهشی و مهارت آموزی."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.