Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ویژگی های سبکی داستان کوتاه «جشن فرخنده» از جلال آل احمد با رویکرد سبک شناسی انتقادی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 39 تا 64)

در این مقاله ، سبکشناسی انتقادی در داستان کوتاه را به صورت کاربردی به حوزة پژوهش های سبکشناسی فارسی معرفی کردهایم . پرسش اساسی تحقیق این است که ایدئولوژی پنهان متن در داستان کوتاه «جشن فرخنده» اثر جلال آلاحمد چیست ، چه مولفه های سبکی ای به کشف آن منجر می - شود و ایدئولوژی پنهان متن چه کارکردی دارد. فرض بر این است که در این داستان ایدئولوژی سازکاری برای مشروعیت بخشیدن به ستیز علیه سلطه است . این پژوهش به روش لایه ای انجام شده است . ابتدا لایة بیرونی و بافت موقعیتی متن مورد بررسی قرار گرفته ، سپس دو لایة روایی و متنی شامل کانونسازی، میزان تداوم و جنبه های آن، و خردلایه های واژگانی ، نحوی و بلاغی به عنوان مولفه های سبکی برجسته تجزیه ، و تمام لایه های یادشده مرتبط با یکدیگر و در ارتباط با گفتمانهای رایج در زمان نویسنده تحلیل شده است . نتایج پژوهش نشان می دهد در این متن ، تقابل ، مولفة سبکی مهم و معناداری است . ویژگی های سبکی متن ، از تقابل شخصیت ها و تقابل گفتمانها تا برجستگی قطب منفی کلام، نشاندهندة ایدئولوژی پنهان متن است که عبارت است از نارضایتی نویسنده، به - عنوان روشنفکری منتقد که طیفی از جامعه را نمایندگی می کند؛ از هر دو جریان اجتماعی و سیاسی مذکور در داستان. این ایدئولوژی سازکار مشروعیت بخشیدن به ستیز علیه سلطه را سازماندهی می کند. هدف پژوهش ، کاربرد سبکشناسی انتقادی در تجزیه و تحلیل داستان کوتاه فارسی و آشکار کردن این امر است که با برقراری ارتباط بین ویژگی های سبکی و کلانلایة گفتمانی شامل بافت موقعیتی ، لایة بیرونی متن و مقوله های ایدئولوژی و قدرت، می توان به تفسیر و درک و دریافت عمیق تری از متن - اصلی ترین هدف دانش سبکشناسی - دست یافت .


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.