Skip to main content
فهرست مقالات

تنظیم خانواده یا تحدید نسل

نویسنده:

کلیدواژه ها :

تنظیم خانواده ،تحدید نسل ،افزایش جمعیت ،جمعیت ثابت ،جمعیت متناسب ،تلقیح ،توالد ،تکثیر نسل

کلید واژه های ماشینی : جمعیت ، حکم ، جنین ، نطفه ، تکثیر ، اسپرم ، زنان ، سقط ، مامایی و بیماریهای زنان ، لقاح خارج از رحم

مقالة حاضر درصدد تحقیق مسائل مستحدثه در زمینة تحدید نسل است و مسأله را صرفا از ناحیة احکام اولیه و بدون پرداختن به ضرورتها و مصلحتهای عارضی و ثانوی و تغییر شرایط زمان و مکان بررسی می‌نماید. در این راستا، مؤلف ابتدا به تبیین چهار نظریة مطرح پیرامون جمعیت می‌پردازد که عبارتند از: 1ـ نظریة طرفداران افزایش جمعیت؛ 2ـ نظریة مخالفین افزایش جمعیت؛ 3ـ نظریة طرفداران جمعیت ثابت؛ 4ـ نظریة طرفداران جمعیت متناسب. سپس انطباق نظر اسلام با یکی از نظرات مطروحه پیرامون جمعیت را مورد بررسی قرار می‌دهد. در ادامه نگارنده سعی در یافتن پاسخ به دو پرسش عمده در این زمینه دارد. اول اینکه در صورت عدم وجوب توالد، کدام راههای جلوگیری از این امر، مباح می‌باشند و دیگر اینکه ترویج و اجبار عدم توالد توسط حکومت چه حکمی دارد؟ در پایان فرآیند تلقیح ، نحوة تشکیل نطفه و پیدایش جنین؛ طرق مختلف جلوگیری از تکثیر نسل بیان می‌شود و ضمن بیان احکام موجود در هر زمینه، حکم فقهی (اولیه) استفاده از این طرق بررسی شده است.

خلاصه ماشینی:

"اساسا وظیفة حکومت اسلامی اجرا و تبلیغ احکام اولیه است و مادام که ضرورتها یا مصالح اجتماعی موجب پدید آمدن احکام ثانوی و حکومتی نشده است، حاکمان جامعة اسلامی باید مجری دستورات اولیة شرع انور و مبلغ و مروج آنها باشند به گونه‌ای که نهادهای نظام اسلامی باید بر اساس احکام اسلام پی‌ریزی شده و اوامر و نواهی شرع در جامعة اسلامی مطاع شمرده شود و این قانون نه تنها دربارة احکام الزامی، که دربارة احکام غیر الزامی نیز ساری و جاری است و هر چند می‌توان در محدودة مستحباتی که با احادیث «من بلغ» تصحیح می‌شود، إن قلت و قلتهایی را مطرح کرد ولی دربارة مستحبات صحیح السند و الدلاله می‌توان ادعا کرد که حکومت اگرچه وظیفة اجرای آن را در همة اقشار ندارد، سیاستهای تبلیغی آن باید به گونه‌ای طراحی شود که مندوبات و مکروهات شریعت به صورت فراگیر و خود خواسته در حدود جامعة اسلامی مورد توجه قرار گیرد. ذکر این نکته لازم است که آزاد شدن تخمک از تخمدانها معمولا در فاصلة 12 الی 17 روز بعد از پایان دورة قاعدگی است و در نتیجه اگر منی قبل از تاریخ و یا بعد از آن در محدودة رحم قرار گیرد احتمال لقاح و تشکیل نطفه کم می‌باشد [مامایی و بیماریهای زنان: 223]، ولی اگر در این محدودة زمانی منی (اسپرم) در دهانة رحم ریخته شود، به واسطة حرکتی که از دنباله‌های آن ایجاد می‌شود و همچنین به واسطة خاصیت سلولهایی که در جداره‌های رحم و لوله‌های رحمی واقع شده است و اسپرمها را به سمت بالا حرکت می‌دهد، اسپرمها فضای مرکزی رحم را طی کرده و به سمت لوله‌هایی که به تخمدانها منتهی می‌شود، سوق داده می‌شوند ودر همین لوله‌هاست که معمولا تلقیح صورت می‌گیرد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.