Skip to main content
فهرست مقالات

تغییرات زمانی و مکانی دهای مارون

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 13 تا 28)

کلیدواژه ها :

دما ،تحلیل روند ،میانیابی ،مارون

کلید واژه های ماشینی : دما ، مارون ، دماى ، حوضه روند کاهشى دماى شبانه‌روزى ، افزایش دما ، روند دما ، درصد حوضه روند کاهشى دماى ، دماى شبانه ، روند ، آهنگ تغییرات دماى شبانه‌روزى مارون

برای ارزیابی روند دمای شبانه،شبانه‌روزی و روزانه در حوضه مارون طی نیم سده گذشته‌ داده‌های دما از ژانویه سال 1991 تا دسامبر سال 1999 پس از میانیابی به روش کریکنیگ در یک‌ تحلیل رگرسیون خطی وارد شد و فاصله‌ی اطمینان 95 درصد شیب خط برای هر پیکسل بدست آمد. این بررسی نشان داد که در طی نیم سده گذشته دمای ماههای گرم سال از بخشهای گرم حوضه‌ روند افزایش داشته است.روند افزایش دمای شبانه نسبت به دمای روزانه قویتر بوده است.

خلاصه ماشینی:

"مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان(علوم انسانی) جلد هجدهم-شماره 1-سال 1384 صص 28-13 تغییرات زمانی و مکانی دمای مارون سعید موحدی،محمد رضا کاویانی و سید ابو الفضل مسعودیان گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان چکیده برای ارزیابی روند دمای شبانه،شبانه‌روزی و روزانه در حوضه مارون طی نیم سده گذشته داده‌های دما از ژانویه سال 1991 تا دسامبر سال 1999 پس از میانیابی به روش کریکنیگ در یک تحلیل رگرسیون خطی وارد شد و فاصله‌ی اطمینان 95 درصد شیب خط برای هر پیکسل بدست آمد. یو و همکاران(2003)روند دمای ماهانه،فصلی و سالانه ژاپن درصد سال گذشته را بررسی کرده‌اند و نشان داده‌اند که دمای سالانه 46 ایستگاه که روند آنها با آزمون مان کندال ارزیابی شده در فاصله سالهای 1900 تا 1996 بین 51%تا 2/77 درجه سلسیوس افزایش یافته است. این روندهای افزایشی بویژه در ماههای گرم بخش گسترده‌تری از حوضه را دربرگرفته‌اند بطوری که در ژوئیه حدود 70 درصد مارون افزایش دمای شبانه‌روزی را تجربه کرده است،بویژه از دی تا دسامبر بیش از نیمی از مارون افزایش دما را نشان می‌دهد. از سوی دیگر چون افزایش دمای شبانه بیش از افزایش دمای روزانه بوده است، جدول 10:درصد مساحت روند دمای شبانه‌روزی در مارون (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 11:آهنگ افزایش دمای شبانه‌روزی حوضه برحسب درجه سلسیوس در سال (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 12:آهنگ کاهش دمای شبانه‌روزی حوضه برحسب درجه سلسیوس در سال (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 13:آهنگ تغییرات دمای شبانه‌روزی مارون برحسب درجه سلسیوس در سال (به تصویر صفحه مراجعه شود) دامنه نوسان دما در مقیاس شبانه‌روزی هم رو به افزایش است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.