Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین نظام ارزشها و خلاقیت در دانشجویان سال اول دانشگاه اصفهان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 83 تا 98)

کلیدواژه ها :

نظام ارزشها ،خلاقیت و دانشجویان

کلید واژه های ماشینی : خلاقیت ، ارزش ، نمره خرده مقیاس سیالى همبستگى ، دانشگاه اصفهان ، دانشجویان ، نمره خرده‌مقیاس بسط و نمره ، ارزش زیبایى‌گرایى و نمره خرده‌مقیاس ، مقیاس ، نمره خرده‌مقیاس ، ارزش نظرى

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین ارزشها و خلاقیت می‌باشد.نمونه مورد پژوهش شامل 100 نفر از دانشجویان(66 دختر و 34 پسر)سال اول دانشگاه اصفهان بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌طور تصادفی از بین گروههای آموزشی‌ موجود در دانشگاه اصفهان انتخاب گردیدند.ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بررسی ارزشها (آلپورت،ورنون،و لیندزی)و فرم«ب»آزمون خلاقیت تصویری تورنس بود.نتایج ضریب‌ همبستگی چندمتغیری نشان داد که بین ارزش زیبایی‌گرایی و نمره کل خلاقیت از یک طرف و بین ارزش زیبایی‌گرایی و نمره خرده‌مقیاس بسط و نمره خرده‌مقیاس سیالی از طرف دیگر و نیز بین ارزش اقتصادی و نمره خرده مقیاس سیالی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد(5%> P ). همچنین بین ارزش مذهبی و نمرهء خرده مقیاس ابتکار و نیز بین ارزش نظری و نمره خرده‌مقیاس‌ انعطاف‌پذیری همبستگی منفی معناداری وجود دارد(5%> P )همچنین،نتایج تحلیل واریانس‌ چندعاملی نشان داد که ارتباط متغیر جنسیت با ارزشها و نمره خلاقیت معنادار نمی‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"در مطالعه آلپورت،ورنون و لیندزی(1951)که در خصوص ارتباط ارزشها با خلاقیت انجام شده است این نتیجه به دست آمده که ارزشهای نظری و زیبایی‌گرایی نزد افراد و گروه‌های خلاق بالاترین مرتبه را دارد. جدول 1:میانگین انحراف معیار نمرات دانشجویان دختر و پسر در مقیاس‌های ارزشها،خلاقیت و خرده مقیاس‌های ابتکار،سیالی،انعطاف‌پذیری و بسط (به تصویر صفحه مراجعه شود) به منظور بررسی رابطه جنسیت با ارزشها و خلاقیت از تحلیل واریانس چندمتغیری (مانوا)استفاده شد که نتایج آن در جدول 2 خلاصه شده است. همچنین نتایج حاصل از اجرای آزمون معنی‌دار بودن ضریب همبستگی چند متغیری بین نظام ارزشها و خرده مقیاسهای خلاقیت نشان می‌دهد که خرده مقیاس اول یعنی ابتکار با ارزش مذهبی رابطه عکس دارد(جدول 3). از طرف دیگر با تغییر شیوه‌های فرزندپروری و آگاهی‌های خانواده‌ها،والدین روشهای تربیتی یکسانی را برای دختران و پسران خود به کار می‌برند و شاید این خود عاملی در جهت یکی‌شدن ارزشها و کم شدن تفاوتهای نمره ارزشها و خلاقیت می‌شود،لذا با توجه به اینکه نقش ارزش زیبایی‌گرایی در خلاقیت در این پژوهش مورد طایی قرار گرفت به مسؤلین آموزشی کشور توصیه می‌شود که برنامه‌های درسی را به نحوب تنظیم کنند که تعلیم و تربیت از طریق هنر صورت گیرد نه به این خاطر که هنرمندان پرورش یابند،بلکه برای اینکه آموزش و پرورش از راه هنر به گفته مزلو(1374) زمینه‌ساز پرورش نوع تازه‌ایی از انسان مورد نیاز جامعه ماست."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.