Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر جنسیت و درونداد توزیع کنندگان منابع و هنجارهای عدالت اجتماعی بر میزان مقبولیت آنها

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 207 تا 230)

کلیدواژه ها :

تخصیص منابع ،نابرابری اجتماعی ،ملاک انصاف ،ملاک برابری ،هنجارهای توزیع

کلید واژه های ماشینی : توزیع ، تخصیص ، توزیع‌کنندگان منابع و هنجارهای عدالت ، درون‌داد بالا برمبناى ملاک برابرى ، درون‌داد ، ملاک برابرى ، جنسیت و درون‌داد توزیع‌کنندگان منابع ، ملاک انصاف ، هنجار ، اجتماعى

روش تخصیص منابع باارزش در میان اعضای گروه یکی از تعیین‌کننده‌های مهم روحیه‌ سازمانی است.محقیقن نشان داده‌اند که تخصیص برابر(توزیع برابر)پاداشها نسبت به تخصیص‌ منصفانه آنها هنگامی که هدف از تخصیص منابع برقراری سازگاری درون‌گروهی و پرهیز از تعارض باشد ارجح است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شیوه تخصیص منابع(شیوه توزیع برابر در مقابل‌ شیوه توزیع مبتنی بر انصاف)بر محبوبیت تخصیص‌دهنده منابع توسط افراد آماج این شیوه‌هاست. هدف دیگر مقایسه زنان و مردان در ترجیح شیوه‌های توزیع دروندادهاست.سه‌گروه از افراد، بیشتر از تخصیص برابر استفاده کردند:1-زنان،2-تخصیص‌دهندگان با درونداد بالا،3-تخصیص‌ دهندگانی که فراگرفته بودند چگونه سازگاری درونی را حفظ کنند.شرکت‌کنندگان در این پژوهش 304 دانشجوی لیسانس دانشگاه اصفهان بودند که به صورت تصادفی از چهار دانشکده دانشگاه اصفهان انتخاب گردیده بودند.ابزار پژوهش شامل توصیف یک موقعیت‌ فرضی بود که متغیرهای پژوهش شامل ملاکهای و دروندادها به صورت نظامدار در موقعیتهای فرضی تغییر می‌کرد.مقیاس دیگر پژوهش میزان جذابیت ادراک شده(لام کان و نلسون، 1977)بود که متغیر وابسته میزان مقبولیت را می‌سنجید.بنابراین یک موقعیت فرضی در مورد تخصیص‌دهندگان با ملاک برابری و انصاف که در آن جنسیت و دروندادها دستکاری می‌شد بررسی شده است.یافته‌ها نشان می‌دهد که یک تعامل هنجاری در توزیع وجود دارد که هر دو جنس(مذکر و مؤنث)،فرد توزیع‌کننده با درونداد بالا را هنگامی بیشتر دوست دارند که برمبنای‌ ملاک برابری و با درونداد پایین برمبنای ملاک انصاف عمل کند و زنان این واکنش را بیش از مردان دارند(05/0> P ).

خلاصه ماشینی:

"یافته‌ها نشان می‌دهد که یک تعامل هنجاری در توزیع وجود دارد که هر دو جنس(مذکر و مؤنث)،فرد توزیع‌کننده با درونداد بالا را هنگامی بیشتر دوست دارند که برمبنای ملاک برابری و با درونداد پایین برمبنای ملاک انصاف عمل کند و زنان این واکنش را بیش از مردان دارند(0/05< P ). به عبارت دیگر آیا بنحو عام یک ملاک بیشتر مورد توجه افراد است،مثلا آیا افراد به‌طور معنی‌داری از ملاک برابری یا انصاف استفاده می‌کنند و یا اینکه ملاکها بطور خاص مورد توجه قرار می‌گیرند مثلا افراد مذکور و یا مؤنث از یکی از این ملاکها بیشتر استفاده می‌کنند و یا اینکه افراد به دروندادهای خود توجه می‌کنند و مثلا اگر میزان درونداد آنان در حد قابل قبولی نباشد به ملاک برابری و در غیر اینصورت به ملاک انصاف توسل می‌جویند و مهمتر اینکه آنان در هر شرایطی چگونه آنرا به عدالت اجتماعی ارتباط می‌دهند سؤال مهمتر این است که اگر توزیع‌کننده منابع،فردی از اعضای گروه باشد هرگاه درونداد وی کمتر و یا بیشتر باشد توسل او به یکی از ملاکهای عدالت اجتماعی بر اعضای دیگر گروه چگونه تأثیر می‌گذارد؟پرمن1 و مک گیلواری2 ،(1996)دریافتند که توزیع منابع در گروه هنگامی که در بین آنان تعارض اندک باشد،برحسب ملاک انصاف صورت می‌گیرد. M-15/78 دختراندر مقابل M-12/23 پسران، همچنین زنان نسبت به مردان تخصیص‌دهندگان با درونداد پایین بر ملاک انصاف را بیشتر دوست دارند( M-15/71 برای دختران در مقابل M-10/70 برای پسران)در حالی که در تخصیص‌دهندگانبا درونداد بالا ملاک برابری در دختران دانشجو بیشتر اهمیت داشته است( M-19/19 دختران در مقابل M-11/39 پسران)و4/78-(2/288) F به این ترتیب فرضیه (4)نیز تأیید می‌گردد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.