Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اپیدمیولوژیکی حوادث گزارش شده به پایگاه های سازمان آتش نشانی شهر تهران

نویسنده:

(5 صفحه - از 192 تا 196)

کلیدواژه ها :

حادثه ،پایگاه های سازمان آتش نشانی ،شهر تهران

کلید واژه های ماشینی : سازمان آتش‌نشانی شهر تهران ، پایگاه‌های سازمان آتش‌نشانی شهر تهران ، حوادث گزارش‌شده به پایگاه‌های ، زمان رسیدن به محل حادثه ، بررسی اپیدمیولوژیکی حوادث گزارش‌شده ، سازمان آتش‌نشانی شهر تهران سال ، مطالعه بررسی اپیدمیولوژی حوادث گزارش‌شده ، زمان رسیدن نیروهای امدادگر آتش‌نشانی ، حوادث گزارش‌شده به پایگاه‌های سازمان ، پایگاه‌هی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران

زمینه و هدف: پابه پای توسعه و پیشرفت در هر جامعه ای میزان حوادث و صدمات ناشی از آن نیز افزایش می یابد. در ایران مرگ ناشی از حوادث پس از بیماری های عفونی رتبه دوم را دارد. کلان شهر تهران با بیش از 10 میلیون نفر جمعیت متراکم و توسعه بدون برنامه در سال های اخیر شاهد افزایش حوادث و زیان های انسانی و اقتصادی ناشی از آن است. در ایران به رغم گسترش فیزیکی و توسعه جغرافیایی شهرها و شکل گیری حوادث نوظهور ناشی از ماشینی شدن جوامع و سر برآوردن آسمان خراش های چندین طبقه در کلان شهرها، نهادهای امدادرسان از تجهیزات و امکانات متناسب با حوادث و وقایع روز بی بهره اند. امدادرسانی در زمان حادثه پارامتر مهمی است که می تواند این زیان ها را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش دهد. یکی از سازمان هایی که در هنگام حوادث بویژه در شرایط بحرانی (مانند زلزله) نقش اساسی در امداد رسانی دارد، سازمان آتش نشانی است. هدف این مطالعه بررسی اپیدمیولوژی حوادث گزارش شده به پایگاه های سازمان آتش نشانی شهر تهران و صدمات انسانی و اقتصادی ناشی از آن و همچنین آشکار کردن موانع و مشکلات در زمان امدادرسانی در هر حادثه است. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی- مشاهده ای، کلیه حوادث گزارش شده به پایگاه های سازمان آتش نشانی مستقر در مناطق مختلف تهران در سال 1379 مورد بررسی قرار گرفته است. در تحلیل های آماری و جداول توصیفی از نرم افزارهای SPSS و Excel و آزمون کای دو بهره گرفته شده است. برای مقایسه وضعیت حوادث سال 1379 با سال های گذشته، مقایسه هایی صورت گرفته است. یافته ها: مقایسه نتایج، بیانگر روند روبه افزایش حوادث در سال 1379 در مقایسه با 10 سال گذشته است. میانگین زمان رسیدن به محل حادثه 9 دقیقه و 7 ثانیه بود و موانع امدادرسانی بیشتر مربوط به ترافیک و در مرتبه دوم مربوط به نداشتن تجهیزات کافی و مناسب امدادگران، هم چنین تنگ بودن خیابان ها بوده است؛ هم چنین صدمات ناشی از حوادث بیشتر متوجه مردان بود. توزیع حوادث در مناطق مختلف تهران یکسان نبود و حوادث در بعضی از مناطق نسبت به سایر مناطق بیشتر بود. اغلب حوادث در ماه های تابستان و بویژه در مرداد ماه رخ داده و حوادث در آذرماه کمتر از سایر ماه ها بود. نتیجه گیری: با توجه به روند رو به افزایش حوادث، بر گسترش شبکه ایستگاه های نجات در مناطق مختلف تهران و تجهیز آنها به وسایل پیشرفته امداد رسانی، افزایش نیروی انسانی ماهر، هم چنین آموزش همگانی شهروندان تهرانی تاکید می گردد.

خلاصه ماشینی:

"(**)کارشناس ارشد مامایی،عضو هیات علمی(مربی)دانشگاه علوم پزشکی ایران،دانشکده پرستاری و ماماییچکیدهزمینه و هدف:پا به پای توسعه و پیشرفت در هر جامعه‌ای میزان حوادث و صدمات ناشی از آن نیز افزایش می‌یابد. اخیر شاهد افزایش حوادث و زیان‌های انسانی و اقتصادی ناشی از آن است. امدادرسانی در زمان حادثه پارامتر مهمی است که می‌تواند این زیان‌ها را هدف این مطالعه بررسی اپیدمیولوژی حوادث گزارش شده به پایگاه‌های سازمان آتش‌نشانی شهر تهران‌ و صدمات انسانی و اقتصادی ناشی از آن و همچنین آشکار کردن موانع و مشکلات در زمان امداد رسانی در هر حادثه است. روش بررسی:در این مطالعه قطعی-مشاهده‌ای،کلیه حوادث گزارش دشه به پایگاه های سازمان آتش‌نشانی مستقر در مناطق مختلف تهران‌ برای مقایسه وضعیت حوادث سال 1379 با سال‌های گذشته،مقایسه‌هایی صورت گرفته است. حادثه 9 دقیقه و 7 ثانیه بود و موانع امداد رسانی بیشتر مربوط به ترافیک و در مرتبه دوم مربوط به نداشتند تجهیزات کافی و مناسب امدادگران، کلان شهر تهران با بیش از 10 میلیون نفر جمعیت متراکم و توسعه‌بدون برنامه در سال‌های اخیر شاهد افزایش حوادث و زیان‌های‌ و حادثه مربوط به سال 1379 است که به پایگاه‌های سازمان آتش‌ به سایر ماه‌های سال کاهش حوادث قابل ملاحظه است. نمودار 1-روند حوادث ده سال گذشته شهر تهران گزارش‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود)بر اساس آزمون کای دو،تعداد حوادث در مناطق مختلف شهر تعداد حوادث بیشتر از سایر مناطق بوده است و 75/10% کل حوادث‌ سازمان آتش‌نشانی شهر تهران به تفکیک مناطق مختلف در (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 3-خسارت‌های مالی در حوادث گزارش شده به‌"


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.